Ikke fornøyd med Arbeiderpartiet

Høyre og Frp er ikke fornøyd med Arbeiderpartiets håndtering av boligmangelen for fylkets borteboende elever. Elevheimen i Kirkenes melder om at halvparten av de 130 som har søkt om hybel - ikke vil få et tilbud. I Alta kan 200 elevar stå uten plass å bu ved skolestart i august. Tarjei Bech i Arbeiderpartiet sier at det i budsjettet nå ikke finnes penger til flere elevhybler.