NRK Meny
Normal

Ikke bekymret for sikkerhetstrussel fra øst

– Vi må nok se for oss en lengere periode hvor forholdet mellom øst og vest er vanskelig, sier ordfører i Sør-Varanger. Men er likevel ikke bekymret for E-sjefens trusselvurdering.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger og tidligere leder for Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Uttalelsene kommer etter at sjef for forsvarets etterretning, generalløytnant Morten Haga Lunde, la frem E-tjenestens nye trusselvurdering.

Haga Lunde sier at Russland ikke utgjør noen militær trussel for Norge i dag, men at e-tjenesten mener kjempenaboen i øst kan bli en betydelig risiko for Norge over tid.

Forholdet til Russland er ikke som det en gang var mener Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger.

– Det er ikke vanskelig å se at forholdet mellom øst og vest ikke er det det en gang var.

Rune Rafaelsen er tidligere leder for Barentssekretariatet. Han har jobbet over 25 år med Barentssamarbeidet og kontakten med Russland.

Generalløytnant Morten Haga Lunde

Sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde om truselvurderingen for Norge.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Frykter sosial uro i Russland

E-sjefen sier at Russland har klart å fornye og modernisere sitt eget militærvesen. Han sier også at bjørnen i øst har vist Vesten at de er kapable og villige til å bruke denne makten for å få gjennomslag og påvirkning også utenfor Russlands grenser.

Blant annet gjennom sin håndtering av krisene i Ukraina og Syria.

Det betyr at Russland ønsker å bli regnet med som en sterk global aktør på verdensscenen, men det er ikke her trusselen mot Norge potensielt ligger.

– Russland utgjør ingen miltær trussel mot Norge i dag, men Russland har tydelig vist vilje til å bruke alle statens ressurser til å beskytte sine interesser i og utenfor Russland. Det er vår vurdering av utviklingen i Russland på sikt kan bli en betydelig risiko og utfordring for Norge, sier e-sjefen.

Han sier det er et potensial for sosial uro som kan gi Norge utfordringer på sikt.

– Helt normalt

– Vi får håpe at ting normaliserer seg og at vi får til gode og normale dialoger på nytt igjen. Men jeg tror vi kan se for oss en lengre periode der det er litt strevsomt mellom øst og vest, sier Rafaelsen.

Rafaelsen er likevel ikke bekymret og mener det er viktig med en stabil politikk langs grensen mot Russland fremover. Han mener folk til folk samarbeidet ikke blir påvirket av dette.

– Vår oppgave er å sørge for et vanlig folk til folk-samarbeid på en ordentlig måte, sier han.

Rafaelsen tror det er viktig for Norge å være aktiv militært i nordområdene.

– Det er ingen grunn til at Norge ikke skal vise militær tilstedeværelse. Vi har bare egen interesse av å vise at dette tar vi vare på, sier han.

– Betyr dette noe for Finnmarkingene?

– Nei. Finnmarkingene er et traust og stabilt folk som har opplevd dette over lang tid. Kontakten med Russland som skjedde i forbindelse med oppløsningen av Sovjetunionen har betydd mye for Finnmark. Dette håndterer man på en god måte, sier han.