I nabobyen er forurensningsnivået ekstremt: – Uakseptabelt, sier statssekretær

Nylig hadde Sør-Varangers naboby i Russland et utslipp av svoveldioksid som var 10 ganger høyere enn det som er lov. Helt uakseptabelt, mener statssekretær Lars Andreas Lunde.

Utslipp og spredning fra smelteverket i Nikel.

Bilder viser utslipp og spredning fra smelteverket i Nikel.

Foto: Benjamin Flatlandsmo Berglen

Russlands grenseverdi på mikrogram svoveldioksid per kubikkmeter luft er 500. Norges grenseverdi er 350. En nylig måling på russisk side viste 5000 mikrogram, melder The Independent Barents Observer. Det er smelteverketet i den lille byen Nikel som er synderen.

Nikel ligger omtrent åtte kilometer fra Svanvik i Sør-Varanger kommune.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde.

Foto: Erlend Kjernli

– Det er helt uakseptabelt at man har en industri med utslipp som ligger så høyt over tillatt forurensingsnivå, og som medfører for høye forurensninger i et naboland som Norge, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde.

– Trussel mot både folk og natur

Statssekretær Lars Andreas Lunde, sier regjeringen ser svært alvorlig på de store utslippene.

– Anleggene fra Nikel og Zapoljarnyj slipper hvert år ut over fem ganger mer svoveldioksid enn Norges samlede utslipp. At konsentrasjonen på russisk side nå er så høy som disse målingene viser gir selvsagt ekstra stor grunn til bekymring, sier Lunde.

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, sier det er på tide at Norge tar opp saken igjen.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanager kommune, Rune Rafaelsen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Dette er en trussel mot både folk og natur på begge sider av grensen. Vi må ta opp dette med Russland og si at det må stoppe. Det er ille for oss som bor her, og det er ille for dem som bor rundt Nikel og Zapoljarnyj, sier Rafaelsen.

Slippes ut på bakkenivå

Tore Berglen er seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning. Han sier målinger i Svanvik viser at utslippene i Nikel har økt, og det påvirker både Pasvikdalen og Jarfjorden.

Han forklarer at en stor andel av utslippene skyldes selve smelteverksbygningen, såkalte diffuse utslipp.

Utslipp og spredning fra smelteverket i Nikel.

Da bildet ble tatt kunne man se den svarte røykfanen fra pipene mange mil sørover i Pasvikdalen.

Foto: Benjamin Flatlandsmo Berglen

– Hvis du ser på utslippene fra smelteverket så ser du at utslippene fra pipene gjerne driver over selve byen og transporteres videre. Hele poenget med en pipe er å slippe ut forurensing høyt oppe og dermed drive videre med vinden. Når forurensingen blir slippet ut på bakkenivå, blir det høye konsentrasjoner i utslippet fordi det ikke får blandet seg med frisk luft, sier Berlen.

– Kan vare i 14 år

Russland har vedtatt en lov som innfører krav til at det skal brukes best tilgjengelig teknologi i industrien. Berglen sier de har fått bekreftet at de har installert ny teknologi i Zapoljarnyj, men han mener teknologiforbedringen i Zapoljarnij ikke er en fordel med mindre de også gjør forbedringer i Nikel.

Statssekretær Lars Andreas Lunde, sier at selv om Russland får senket utslippene, kan en overgangsperiode vare i 14 år.

– Det er selvfølgelig altfor lang tid når man ser hvor akutt problemene er.
Vi er kritiske til at selskapet har en så lang overgangsperiode før vi faktisk kan få resultater.