Hytteskatt kan forsvinne

Det kan bli billigere å eie hytte. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at kommunene kan gi eiere av fritidsboliger fritak for eiendomsskatt. Rundt 300.000 av landets 500.000 hytter er i dag omfattet av skatten som varierer sterkt, fra et par tusen kroner til over 10.000 kroner. – For mange hytteeiere oppleves skatten som urettferdig, sier leder Trygve Jarholt i Norges Hytteforbund.