Kun to har søkt om minnemedalje for krigsinnsats

Kun to finnmarkskommuner har meldt inn kandidater til å motta regjeringens minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig. Fylkesmann Gunnar Kjønnøy oppfordrer kommunene til å ta kontakt.

Minnemedaljen etter andre verdenskrig

Det er fortsatt mulig å foreslå kandidater fra Finnmark som kan få minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

I mars ba regjeringen norske kommuner om å anbefale personer som passe kriteriene til å motta minnemedaljen.

Medaljen skal tildeles gjenlevende norske og utenlandske personer som enten har bidratt militært eller sivilt i løpet av okkupasjonsårene.

Kun tre personer fra Finnmark står på lista, to fra Alta og en fra Hasvik.

– Kommunene skulle sende sine anbefalinger via Fylkesmannen. Det er veldig lav respons fra kommunen i Finnmark, sier Kjønnøy. Han tror det kan tyde på at denne muligheten er blitt borte i kommuneadministrasjonen. Jeg tror temmelig sikkert at det må være mange som vil oppfylle kriteriene for å få medaljen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fem partisaner i 1941. Bak f.v Kåre Øyen og Ragnvald Mikkelsen. Foran f.v. Ingolf Eriksen, Håkon Hal

Fem partisaner i 1941. Bak f.v Kåre Øyen og Ragnvald Mikkelsen. Foran f.v. Ingolf Eriksen, Håkon Halvari, Ingvald Mikkelsen. Foto utlånt av Jacob Mikkelsen.

Synlig honnør

– Det er en veldig spesiell tid vi er inne i. Vi markerer at det er 70 år siden krigens slutt. Vi markerte i fjor høst at det er 70 år siden tyskerne forlot vårt fylke. I en slik tid er det mange minner som vekkes.

Det er fortsatt noen veteraner, og flere tidsvitner som fortsatt er sammen med oss. Og for de er det som skjedde da og i tiden etterpå fortsatt følsomt.

Fylkesmannen tror at en medalje kan ha en positiv verdi. Det er en synlig honnør for innsatsen. I så måte er det leit at ikke flere har blitt fanget opp i denne prosessen, mener han.

Kriterier

*norske og utenlandske militære
*sjøfolk fra handelsflåten
*sivile som gjorde en innsats i motstandskampen, holdningskampen eller under farefullt eller belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker eller ødeleggelser som følge av krigshandlinger
*politiske fanger
*personer som deltok i redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere, dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side
*det kan også være aktuelt å tildele medaljen for folk som ble utsatt for represalier
medaljen skal overrekkes personlig, og kan ikke utdeles post mortem

Hvordan dokumentere?

Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet.

Alle som har mottatt norske eller allierte dekorasjoner for sin innsats mot aksemakten, er automatisk kvalifisert for å motta minnemedaljen. For andre kandidater kan dokumentasjonen skje gjennom lokalhistorikere, tidsvitner eller litteratur.

«Medaljen har påskriften "Norge takker deg for innsatsen 1939-1945».

Minnemedaljen etter andre verdenskrig

Er det noen du kjenner som fortjener denne medaljen?

Foto: Fylkesmannen i Nordland

Fristen for å bestille medaljer gikk ut 15.april, men Fylkesmannen i Finnmark har sikret seg slik at det er medaljer tilgjengelig.