Hvalekspert skal vurdere «Hvaldimir»: – Skjebnen er usikker

En ekspert fra et akvarium i Spania kommer nå til Hammerfest for å vurdere tilstanden til «Hvaldimir». Samtidig analyseres målinger av hvalens bevegelse i USA.

Rigchard Karoliussen og hvithvalen i Hammerfest

Richard Karoliussen i stiftelsen Norwegian Orca Survey henter eksperter fra Spania og sender sporingslogg til USA for analyse i håp om å finne ut hvordan hvithvalen klarer seg på egen hånd.

Foto: Norwegian Orca Survey

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste og organisasjonen Norwegian Orca Survey har de siste dagene forsøkt å finne ut hvordan hvithvalen egentlig har det.

Hvalen ble først oppdaget utenfor Rolvsøy, og fulgte deretter med en seilbåt inn i havnebassenget i Hammerfest.

Der har den på mange måter blitt en kjæledegge som befolkninga har strømmet til for å se nærmere på.

Men det store spørsmålet har hele tiden vært om hvalen, som åpenbart har vært i fangenskap, klarer seg på egen hånd.

Til analyse i USA

– Vi har festet kamera og andre instrumenter til hvalen for å undersøke hva han gjør i neddykket tilstand, forteller Richard Karoliussen.

Han er en av grunnleggerne av organisasjonen Norwegian Orca Survey på Andenes. Det er en non-profit organisasjon som i hovedsak forsker på spekkhuggere, men som nå også har engasjert seg i livet til «Hvaldimir».

– Resultatene av disse målingene blir gjort i USA, og da vil vi få rede på om bevegelsene til hvalen under vann er forenlig med hvordan en hvithval beveger seg når den fanger mat.

– Det vi så langt har funnet ut er at hvalen skrubber seg mot bunnen når den tar de lange dykkene på 10–12 minutter. Og det skal ikke være uvanlig, forklarer Karoliussen.

Hvithvalen i Hammerfest

Hvithvalen «Hvaldimir» på havna i Hammerfest. Der samler den til tider mange skuelystne.

Foto: FOTO: JØRGEN REE WIIG / FISKERIDIREKTORATETS SJØTJENESTE

Har spesielle vaner

Karoliussen forklarer at hvalen, som åpenbart har hatt et liv i fangenskap, er vant til både faste foringstider og trolig også en type for.

– Dermed er det ikke uten videre slik at den vil spise fisk vi gir den, sier han.

– Er det aktuelt å fortsette foring utover de forsøkene dere har gjort?

– Det er et omfattende prosjekt. Vi trenger naturligvis ganske store mengder fisk, vi trenger båt for å gjøre det fra, og vi må ha en foringsplass i havna. Normalt vil en hvithval ha behov for foring seks ganger i døgnet med til sammen 15–20 kilo fisk. Det er klart at det vil være svært ressurskrevende, og ikke noe vi vil kunne gjennomføre over tid, sier Karoliussen.

Klarer seg neppe

Han legger til at de ikke tror det er mulig å integrere «Hvaldimir» i en naturlig flokk, og at skjebnen derfor vil være usikker.

Marinbiolog Eve Jourdain

Eve Jourdain er marinbiolog og har engasjert seg i skjebnen til hvithvalen som har slått seg til i havnebassenget i Hammerfest.

Foto: Norwegian Orca Survey

– Vi tror at det aller beste vil være at noen med kompetanse på tamme hvaler får overta ansvaret. Hvis ikke vil trolig hvalen dø, og det blir jo en tragisk sak.

Fiskeridirektoratet har tidligere antydet at både et akvarium i Spania eller et reservat på Island kan være aktuelt.

Henter eksperthjelp

Richard Karoliussen forteller at for å bli sikrere på hvalens tilstand, henter de nå en ekspert fra akvariet i Valencia som i løpet av uka kommer til Hammerfest.

– Ikke for å hente hvalen, men for å hjelpe oss å vurdere situasjonene, sier han.

Det er Fiskeridirektoratet som har ansvaret for handteringen av hvithvalen. Der får NRK opplyst at de avventer retningslinjer fra Havforskningsinstituttet, og vil foreløpig ikke foreta seg noe.