Hva vet du om reinsdyr?

Reindrift er en viktig tradisjonsnæring i Norge. Men hvor god kunnskap har du egentlig på området? Test deg selv!

Reinflokk vandrer mot kysten
Foto: Edmund J Grønmo / NRK

1/12 Hvor mange reinsdyr finnes det i Norge?

Reinflokk vandrer mot kysten
Foto: Edmund J Grønmo / NRK

2/12 Hvordan får du rett til å eie rein innenfor den samiske tradisjonen?

Nils Arvid Guttorm på vidde med reinsdyr i bakgrunnen
Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

3/12 Hvor stor del av Norges landareal er samiske reinbeiteområder?

Reinsdyr
Foto: Amme Mari Rahkonen Berg / NRK

4/12 Hannen heter bukk, barna heter kalver, men hva heter hunnreinen?

Simle og kalv nær
Foto: Madeleine Lagergren

5/12 Hva er den genetiske forskjellen på tamrein og villrein?

Reinsdyrklem
Foto: Sindre Skrede / NRK

6/12 Hva kalles en hvit rein på nordsamisk?

Hvit rein
Foto: KNUT VALBERG

7/12 Hva er gjennomsnittsvekta til en kalv som skal slaktes?

Samling av tamrein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

8/12 Hva er spesielt ved reinhårene, som gjør at de holder så godt på varmen?

Tamrein som slaktes
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

9/12 Reindrifta deles opp i reinbeitedistrikter. Hvor mange av disse finnes i Finnmark?

Tamrein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

10/12 Tidligere kunne en få kjøpt oppmalt reingevir, som skulle ha en spesiell effekt. Hvilken?

En skog av reingevir foran NRKs Gunnar Hammer.
Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK

11/12 Hvor kom Julenissens favoritt Rudolf egentlig fra?

Reinsdyret Rudolf med Ola Vole (9)
Foto: privat

12/12 Hvor mye reinkjøtt spiser vi årlig i Norge?

Slakt av tamrein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.