NRK Meny
Normal

– Dette er en tragedie – det flyter død fisk over alt

Hobbyfiskere i Hammerfest frykter at undersjøiske sprengninger har tatt livet av store mengder fisk i sommer – inkludert laks og sjørøye.

Sprengt fisk

MASSEDØD: Over en strekning på kanskje seks kilometer filmet Frank Nilsen mengder av død fisk. Se video lenger ned i saken.

Foto: Frank Nilsen

Frank Nilsen fikk seg en skrekkopplevelse for 14 dager siden, da han tok båten ut til øya Håja utenfor Hammerfest. Det fløt store mengder død fisk i vannflata over en lang strekning – kanskje seks kilometer, ifølge Nilsen.

Død fisk ved Hammerfest, drept av undersjøiske sprengninger

Dette synet møtte Frank Nilsen da han kjørte båt rundt Håja utenfor Hammerfest. Opptakene du ser her er utsnitt fra en sekvens på ca fire minutter.

– Jeg tok med en torsk på 7-8 kilo, men den var rødsprengt i kjøttet og helt bløt. Den egnet seg ikke som matfisk, sier Nilsen til NRK.

Sprengt i hele sommer

Årsaken til fiskedøden er etter alt å dømme en serie undersjøiske sprengninger i området. Fra 9. juni til 18. august er det ifølge Kystverket sprengt en til to ganger nesten daglig i forbindelse med at farleden til selskapet Polarbase blir utbedret.

Videoen av de døde fiskene viser sei, torsk og makrell. Terje Rønbeck Johansen, som er aktiv i den lokale jeger- og fiskerforeningen, frykter at laks og sjørøye også er rammet.

– Dette er en tragedie. Jeg har fått rapporter om død fisk som flyter i havet. Når det gjelder sjørøye og laks, ser det ut til at alt er ødelagt, sier Johansen.

Umulig å unngå

– Det lar seg ikke gjøre å foreta undervannsprengning uten at det dør fisk. Vi gjør det vi kan for å redusere mengden fisk som blir påvirket, sier senioringeniør Arnt Edmund Ofstad i Kystverket, som er ansvarlig for arbeidet.

– Det settes av en fenghette i overflaten på forhånd for å skremme fisken bort fra den dødelige sonen like ved eksplosjonen.

Likevel er fiskedøden så omfattende at sprengningsfløyta er blitt et signal til måkene, som samler seg allerede før de hører smellet, forteller Ofstad.

De store fugleflokkene ville også gjort det umulig å samle opp eller telle den døde fisken, ifølge Ofstad.

Han sier at været har tvunget dem til å gjøre jobben om sommeren, men at naturmangfoldloven er fulgt og at Fylkesmannen har gitt tillatelse.

Skremt og ikke drept?

Terje Rønbeck Johansen har registrert at det er svært lite sjørøye som har gått opp i elva i år. Arnt Edmund Ofstad sier at fisken i så fall ikke trenger å være drept, men at den kan ha holdt seg unna på grunn av mudringsarbeidene.

– Mudringen gir grums i sjøen. Fisken kan ha blitt påvirket og søkt bort, uten at dette er dødelig, sier Ofstad.

De planlagte sprengningene er over, men det kan bli nødvendig å supplere med noen få i september.

Polarbase

NY FARLED: Det er bedriften Polarbase som skal få ny farled, og dermed er det blitt gjennomført nesten daglige sprengninger i over to måneder.

Foto: Allan Klo / NRK