Høyre og Arbeiderpartiet svarer på kritikken etter demonstrasjonen i Alta

– Jeg forstår at befolkningen i Alta demonstrerer for et bedre sykehustilbud og krever svar for hva som er kunnskapsgrunnlaget for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, sier Bent Høie.

Bent Høie (H) og Torgeir Micaelsen (Ap)

Partiene blir kritisert for å ikke ta altaværingene på alvor.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg gjør dette fordi Høyre og Arbeiderpartiet har nektet oss et sykehus. De hører ikke hva vi melder til dem. Så da må vi vise dem hva befolkningen vil ha, sier initiativtaker og aksjonsleder Frank Jonny Nilsen.

Sammen med flere tusen finnmarkinger gikk han i tog for å vise rikspolitikerne at de ønsker et akuttsykehus i Alta, i tillegg til det som ligger i Hammerfest og Kirkenes.

Nilsen kritiserte Jonas Gahr Støre (Ap) og Bent Høie (H) for å ikke møte på dagens demonstrasjon.

– Det er helt forferdelig. De tar ikke oss her oppe i Finnmark på alvor. De ser ned på oss. Befolkningen sier de vil ha sykehus, og da må de høre på det, sier han.

Folketog for sykehus i Alta

Mellom 5000 til 7000 mennesker deltok på demonstrasjonen i Alta i dag.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

– Vi skal gi et bedre sykehustilbud

Helseminister Bent Høie sier han har fulgt demonstrasjonen på nettet.

– Det gjør inntrykk og det viser det engasjementet som er i Alta for å få et bedre sykehustilbud, sier han.

Høie sier han forstår at befolkningen i Alta demonstrerer for et bedre sykehustilbud og krever svar for hva som er kunnskapsgrunnlaget for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

– Helse Nord har forsikret meg om at de vil legge frem en samlet sak om dette til styret før de tar beslutningen om investeringen i Hammerfest.

Helseministeren sier de også skal gi et bedre sykehustilbud på Klinikk Alta når byggeprosjektet er ferdig.

– Det polikliniske og dagkirurgiske tilbudet vil doble seg, det blir etablert CT/MR og en slagalarm som bedrer tilbudet til slagpasienter i en akutt situasjon, sier han.

Bent Høie

Bent Høie så demonstrasjonen på nettet.

Foto: NRK

Arbeiderpartiet svarer

Helsepolitisk talsmann for Ap, Torgeir Micaelsen sier demonstrasjonen i Alta gir inntrykk på partiet.

– Vi vet at sykehus og helsetjenester rokker ved noe grunnleggende i oss, sier han.

Micaelsen sier derfor at det er viktig, men vanskelig, å gi befolkningen trygghet og forutsigbarhet for det helsetilbudet de skal få.

– Vi skulle gjerne vært de fremste forsvarerne av et sykehus i Alta, men slik situasjonen er i dag er det ikke grunnlag for tre akuttsykehus i Finnmark.

Han sier Arbeiderpartiet har jobbet for et bedre helsetilbud i Alta gjennom mange år.

– Vi har penger til dette i motsetning til Høyre og Frp som må kutte i helsebudsjettene hvis de skal finansiere sine skattekutt til landets 5 prosent rikeste i neste periode, sier han.

Han sier at partiet registrerer at helseministeren sier mer enn han tidligere har stått inne for.

– Det er verdt å spørre seg hva Høyre mener og hva politikken deres faktisk innebærer. Nå har de styrt i 4 år, og jeg håper at altaværingene ikke lar seg lure igjen av deres tomme løfter, sier han.