Høyesterett godtar statens anke

Det blir en ny rettsrunde for reindriftssamen Jovsset Ánte Sara, etter at Høyesterett har godtatt statens anke, skriver iFinnmark. Det var i fjor Sara først gikk til sak for å slippe å redusere flokken til 75 rein, noe som vil bety undergang for ham.