– Myndighetene holdt på å ta fra oss den viktigste krabbesesongen

Svein Ruud i Norway King Crab er fornøyd med at myndighetene har lyttet til næringens argumenter. Fiskeridepartementet øker nå fartøykvotene i krabbefisket etter at de senket dem dramatisk.

Krabbefisk

Myndighetene satte krabbekvoten dramatisk ned i den viktigste sesongen.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Dette er bra, for nå holdt vi på å gå glipp av den viktigste sesongen. Denne tiden på året har enorm etterspørsel, gode priser og god kongekrabbe. Myndighetene holdt på å sette oss i en situasjon der vi trolig ikke hadde vært i stand til å ta nok krabbe, sier konsernsjef Svein Ruud.

Fiskeridepartementet hadde opprinnelig satt kvoten på 640 kg pr. fartøy. Nå er den økt til 1890 kg fra 1. januar 2017. Statssekretær Ronny Berg skriver i en pressemelding at departementet gjør dette av hensyn til aktører i næringen.

Det rette å gjøre

Torskefiske

Fisker Arne Pedersen er fornøyd med at myndighetene har lyttet til næringen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Norges Kystfiskarlag mener det ville skadet hele krabbefiskeflåten om departementet hadde beholdt kvoten så lav som først foreslått.

– Dette var det eneste de kunne gjøre. Det går an å starte opp med båtkvoter på 1890 kg som myndighetene nå har satt kvoten til. Vi håper dette er tilstrekkelig for kjøperne som har gjort sine avtaler ute i markedene, sier leder Arne Pedersen.

Midlertidig kvoter til fiskere i Vest-Finnmark

I januar 2016 var kongekrabbekvoten i de regulerte områdene i Øst-Finnmark på over 4000 kg. Men tidligere i høst kom regjeringen med et forslag om å åpne de lukrative kvotebelagte områdene for fiskere i Vest-Finnmark.

Næringskomiteen på Stortinget behandler sak i februar om at alle i Finnmark skal fiske i det kvoteregulerte området.

Usikkerheten om hvor mange som nå kommer inn i krabbefisket i Øst- Finnmark har ført til at kvotene er redusert kraftig.

Elisabeth Aspaker og Svein Ruud.

Konsernsjef Svein Ruud mener myndighetene skaper usikkerhet i krabbenæringen.

Foto: Fiskeridepartementet

Skaper usikkerhet

Svein Ruud i Norway King Crab mener myndigheten må skape mer forutsigbarhet for aktørene i næringen. Og ikke gjøre dramatiske endringer rett før starten på en ny sesong.

– Vi er ingen stor aktør i dette markedet, så vi er fornøyd med totalkvoten. Det vi ikke er fornøyd med er at myndighetene skaper usikkerhet som alle taper på.