Høie: – Risikerer å måtte reise til Tromsø om dere ikke klarer å samarbeide

Finnmarkingene må slutte å krangle om hvor hovedsykehuset i Vest-Finnmark skal ligge, sier helseminister Bent Høie. Ellers kan alternativet bli å reise til Tromsø.

Grunnstein til Alta Nærsykehus

BEGRAVER SYKEHUSSTRIDEN: Helseminister Bent Høie la i dag ned grunnsteinen til Alta nærsykehus sammen med sametingspresident Aili Keskitalo. Høie mener striden om lokalisering av sykehuset nå må ta slutt.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

– Tiden for intern kniving og konkurranse bør man legge bak seg, sa helseminister Bent Høie da han i dag la ned grunnsteinen for Alta nærsykehus.

Helseminister Bent Høie (H)

Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Tore Linvollen / NRK

Det har lenge vært store diskusjoner om hvorvidt hovedsykehuset i Vest-Finnmark burde ligge i Hammerfest eller Alta. Men helseminister Bent Høie har slått fast at sykehuset skal ligge i Hammerfest, og har flere ganger bedt om at debatten om lokaliseringen skulle avsluttes.

Han oppfordrer nå finnmarkingene om å støtte opp om den vedtatte ordningen og om hverandre.

– Vi er helt avhengige av hverandre, og av at samspillet i Finnmark fungerer godt. Hvis ikke kan vi risikere at det blir lengre vei til helsetilbudene, fordi det da ikke er Finnmark som er alternativet, men å reise til Tromsø, sier han.

Les også: Gir ikke opp kampen om sykehus i Alta

Hammerfest sykehus

HOVEDSYKEHUSET: Hammerfest trakk det lengste strået i sykehusstriden i Vest-Finnmark. Det vil nå bli hovedsykehuset i regionen.

Foto: Allan Klo/NRK

Ordfører er undrende

En av dem som har jobbet for å få et fullverdig sykehus til Alta er ordfører Monica Nielsen. Hun sier at de forventer at det som er planlagt i Alta blir realisert og at de stoler på de vedtakene som har blitt gjort av Helse Nord.

Monica Nielsen

Ordfører i Alta kommune Monica Nielsen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– At ministeren tar til ordet for at helsedebattene i Finnmark kan føre til at tilbudene i Finnmark fjernes og flyttes til Troms stiller jeg meg svært undrende til, sier hun.

– Høie viser ofte til samhandlingsreformen der det bla annet fremgår at «Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor». Utbyggingen som nå kommer i Alta er begrunnet blant annet i dette. Flere vil få behandling her fremfor å reise til Hammerfest eller Tromsø.

Les også: Fylkesmannen mener intern politisk dragkamp i fylket er skadelig

Kirurger i arbeid på Hammerfest sykehus

LEVERER TJENESTER: Kirurger i arbeid på Hammerfest sykehus. Hovedsykehuset her vil levere tjenester til nærsykehuset i Alta.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Tre milliarder på helseløft

Prosjektet Alta Nærsykehus skal i første rekke betjene pasienter i kommunene Alta Kautokeino og Loppa. Det aller meste av det pasientene nå må til Hammerfest eller Tromsø for å gjøre, skal snart være mulig å gjøre på nærsykehuset.

– Man får tjenester fra hovedsykehuset levert i Alta. Og for mange syke er det en belastning å reise, så det er klart at det kan få stor betydning om reiseveien blir kortere, sier kommuneoverlege i Alta Kenneth Johansen.

Alta er en del av et felles løft for helsetilbudet i Finnmark. Til sammen investerer for tre millioner i fylket.

Høie understreker at dette også vil omfatte en styrking av det samiske helsetilbudet.

Det støttes av sametingspresident Aili Keskitalo som la ned grunnsteinen til nærsykehuset sammen med helseministeren.

– Det er mange samiske brukere både i Alta og i nærområdene, så jeg mener at det som bygges opp også må ha en samisk profil og en samisk kompetanse, sier hun.

Nærsykehuset skal stå ferdig i 2019.