Høie vil ikke flytte sykehuset til Alta

Helseminister Bent Høie vil ikke flytte sykehuset fra Hammerfest, til tross for en ny rapport som viser at det er god samfunnsøkonomi å flytte det til Alta.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie vil ikke flytte sykehuset fra Hammerfest til Ata

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Rapporten vil ikke rokke ved at det skal fortsatt være akuttsykehus i Hammerfest, sier helseminister Bent Høie (H).

Mandag kom det en rapport fra Oslo Economics, som konkluderer med at det ikke bør bygges et nytt sykehus i Hammerfest. I rapporten, som er bestilt av kommunestyret i Alta, anbefales det at sykehusstrukturen i Vest-Finnmark utredes og at akuttsykehuset mest sannsynlig bør legges til Alta.

Det vises særlig til at store kostnader kan bli spart på transport av pasienter. Opp til 450 millioner kroner kan bli spart på å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta.

Frykter for pasientene

Helseministeren lar seg ikke påvirke av den nye sykehusrapporten. Han viser til de store konsekvensene en flytting ville fått for fagmiljøet i Hammerfest. Spesielt er han redd for å skape usikkerhet, som igjen vil ramme pasientene.

I Hammerfest finnes det tyngste sykehusmiljøet i Finnmark, og det hadde fått store konsekvenser for rekruttering og bevaring av nøkkelkompetanse. Det kunne økt risikoen for at pasienter i Finnmark ikke kunne få det helsetilbudet de har i dag. Det å spille med så høy risiko, det mener jeg ville være en feil, sier Høie.

Likevel mener han rapporten kan bli brukt av Helse Nord i den videre utviklingen av helsetilbudet i Finnmark.

Grunnstein til Alta Nærsykehus

Helseminister Bent Høie og sametingspresident Aili Keskitalo la ned grunnsteinen for det nye nærsykehuset i Alta sist fredag.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Advarer mot krangel

Da helseministeren la ned grunnsteinen for det nye nærsykehuset i Alta i forrige uke advarte han mot fortsatt sykehusdebatt i Vest-Finnmark. I verste fall risikerer pasientene å måtte reise til Tromsø, sa Høie. Derfor klinger en sykehusutredning i kommunal regi dårlig.

– Selvfølgelig kan Alta kommune bruke sine penger til det de vil, men jeg ser helst at pengene kunne bli brukt til å styrke utbyggingen helsetilbudet i Alta og nærsykehuset som nå blir bygget, sier han.

Ingen politisk støtte

Lars Vorland

Loars Vorland, Helse Nord.

Foto: Helse Nord

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord ser heller ikke at den nye sykehusrapporten kommer til å endre på sykehusstrukturen. Han viser til de store usikkerhetene i analysen som rapporten selv påpeker.

I tillegg trekker han fram at verken dagens Høyre- og Frp-regjering eller den forrige rødgrønne regjeringen var villig til å røre sykehusstrukturen.

Derimot skal Helse Nord utrede sykehusstrukturen på Helgeland, men det er ifølge Vorland en helt annen sak. Han viser til at tidligere lå dagens tre sykehus der godt ifra hverandre, men med bedre veier og tunneler er disse nå kommet mye nærmere hverandre.

– Kommunikasjonene er rett og slett blitt så mye bedre at vi er nødt til å gjøre noe, sier han.