NRK Meny
Normal

Hit kommer det 600 nye asylsøkere

I dag åpner det nye ankomstsenteret i Finnmark. Mottaket skal romme 600 asylsøkere, men helseoppfølgingen av flyktningene er allerede mangelfull.

Ankomstsenter Finnmark

ANKOMSTSENTER FINMARK: Ankomstsenteret har en kapasitet på 600 flyktninger, og en gjennomstrømming på 300 i døgnet.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Tirsdag ble Fjellhallen i Kirkenes tømt for asylsøkere. De ble fraktet til Ankomstsenter Finnmark, som nå også håndterer alle nyankomne fra Storskog.

Allerede før senteret åpnet offisielt klokka 12.00 i dag har 300 personer flyttet inn på det nye mottakssenteret, og flere er på vei.

Og fortsetter flyktningestrømmen i samme tempo det har gjort de siste månedene, er de 600 sengene snart fulle.

Ankomstsenteret i den gamle heimevernsleiren Vestleiren i Kirkenes er bygd opp på fire uker.

Ankomstsenter Finnmark

Flere asylsøkere har allerede flyttet inn i den nye leiren.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Klarer ikke kartlegge flyktningenes helsesituasjon

Alle flyktninger skal skannes for tuberkulose ved ankomst til Norge, men det hender at noen blir sendt videre og ikke undersøkt før senere.

I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at alle flyktninger får en kartelgging av helsetilstanden sin innen tre måneder.

Men det tror fylkeslege i Finnmark Eivind Merok kan bli vanskelig å få til.

Han er bekymret for helseutfordringene flyktningstrømmen medfører for særlig de små kommunene.

– Det befinner seg et økende antall asylsøkere i akuttmottak i Finnmark, vi vet foreløpig ganske lite om deres helsetilstand, også i forhold til eventuell psykososial belastning. Er det mennesker som har flyktet fra traumer og veldig vanskelige situasjoner fra sine hjemland?

– Utfordringen er få kartlagt deres helsesituasjon med de ressursene som finnes i kommunene i dag. Der er det store ressursmessige problemer i mindre kommuner, som ikke er dimensjonert for å klare slike oppgaver, sier Merok.

Ankomstsenter Finnmark

På én måned har UDI og DSB etablert det nye mottakssenteret i Kirkenes med en kapasitet på 600 sengeplasser. Brakkerigger er fraktet fra hele landet og opp til Kirkenes.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Klarer ikke oppgavene alene

Porsanger kommune er en av kommunene som sliter. Ordføreren har nå sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen om at de ikke klarer å håndtere situasjonen på egenhånd.

– Porsanger kommune er ikke dimensjonert for å være vertskommune for inntil 400 flyktninger i mottak, som nå er forespeilet, heter det i bekymringsbrevet, signert ordfører Aina Borch.

Dette bekymrer også fylkeslegen.

– Selvfølgelig bekymrer det meg. For det betyr jo at helsetjenesten til flyktningene ikke blir opptimal. Og samtidig vil det bety at helsetjenestene til den ordinære befolkningen i kommunene vil kunne lide under det, sier Merok.

Avsidesliggende

Kommunelegen i Alta har også meldt inn at han er svært bekymret for situasjonen med et akuttmottak på den avsidesliggende øya Seiland, som verken har lege, politi eller butikk.

– Den bekymringen deler vi. Det er jo geografiske og andre forhold der som er svært problematiske. Det er lite infrastruktur der, og flyktningene som er der er ikke kartlagt i forhold til helsetilstand. Det er ogås uforutsigbart hvor lenge man kan forvente seg at de skal oppholde seg på akuttmottaket, sier Merok.

Ankomstsenter Finnmark

Forrige uke kom det over 1.100 asylsøkere til Storskog grensestasjon i Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Ideelt sett skal flyktninger over i ordinære asylmottak kort tid etter ankomstfasen. Men med den økende flyktningstrømmen inn i landet har man ikke klart å etablere ordinære asylmottak i samme takt. Og det har ført til at man i høy hastighet har måttet etablere veldig mange akuttplasser i Norge.