Historisk riggbesøk kan utløse flere oppdrag

Det tok ett år å lokke den første riggen til Finnmarks eneste dypvannskai. Onsdag stikker den til havs igjen etter drøye to uker med reparasjoner ved Polarbase i Rypefjord ved Hammerfest.

Polarbase

Eiendomssjef ved Polarbase, John Kåre Grøsnes tror riggbesøket kan utløse flere oppdrag. – Vi har bevist at det er mulig, sier han.

Foto: Allan Klo / NRK

Polarbase brukte 40 millioner kroner på å gjøre klar et kaianlegg stort nok for de gigantiske riggene som brukes i petroleumsvirksomhet til havs. Nasjonal Transportplan og Kystverket brukte 70 millioner kroner på å mudre innseilingen mot forsyningsbasen i Rypefjord. For to uker siden klappet boligriggen "Floatel Endurance" til kai ved Polarbase.

– Det har tatt ett år før den første riggen valgte å få utført reparasjoner her. Hva er årsaken til ventetiden?

– Jeg tror markedet har vært usikre på om det er mulig å få til noe som dette i Nord-Norge. Nå har vi bevist at det er mulig og at vi har det som skal til, samt at varene kan leveres på en effektiv og trygg måte, sier eiendomssjef John Kåre Grøsnes.

legger til kai ved Polarbase i Hammerfest

Søndag kveld for to uker siden ble boligriggen "Floatel Endurance" historisk da den ankom forsyningsbasen i Rypefjord. Det er den første riggen som har lagt til kai i Finnmark.

Foto: Allan Klo / NRK

Goliat

Boligriggen har vært benyttet av Eni Norge ved Goliat-feltet nord for Hammerfest. For drøye to uker siden oppsto det en feil på eksosanlegget, noe som førte til at riggselskapet Floatel International valgte å sende riggen Polarbase.

– Anlegget her har sikkerhetsløsninger som tilfredsstiller internasjonale krav. I tillegg finner vi nødvendig logistikk i form av kraner, kjøretøy og fleksible løsninger i forhold til lasting og lossing. På toppen av dette kommer tilgjengelighet på teknisk personell. Dette er viktig for oss, sier prosjektingeniør ombord på "Floatel Endurance", Björn Jonsson.

Björn Jonsson, Floatel Endurance

– Vi kom til Polarbase på kort varsel, men det er helt klart et sted vi kan komme til å besøke flere ganger, sier prosjektingeniør på Floatel Endurance", Björn Jonsson.

Foto: Allan Klo / NRK

Kort varsel

Hendelsen ute på goliatfeltet førte til at Polarbase fikk kun tre dagers varsel til å være klar til å ta imot riggen.

– Vi har i lang tid vært forberedt på dette, og sånn sett representerte bestillingen ingen utfordring for oss. I tillegg har vi hatt tilgang på kompetanse gjennom Norsea-systemet som vi er en del av. Dette har gitt verdifull kompetanse som vi kan bygge videre på lokalt, sier John Kåre Grøsnes.

Voldsom vekst

Forsyningsbasen har vært gjennom en voldsom vekst de siste årene, og har jevnlig utvidet arealene til å omfatte 520 mål med lagringsplass og bygningsmasse for petroleumsindustrien. Nå skal området utvides nok en gang.

– Vi vil øke arealene til drøye 800 mål i tillegg til å utvide kaikapasiteten. Med tanke på at vi forventer økt virksomhet i Barentshavet, er dette en naturlig konsekvens. Samtidig er vi den eneste forsyningsbasen i nord med slepebåtkapasitet, noe som gir oss et ekstra bein å stå på, understreker Grøsnes.

Forsiktig start for petroleumsvirksomhet i nord

For 30 år siden var petroleumsvirksomhet i nord en fjern drøm. I dette klippet fra 1987 har man sett nærmere på Polarbase i Rypefjord og tilsvarende aktivitet i Harstad.