NRK Meny
Normal

Historisk lave dødstall på veiene

Hittil i år har 41 mennesker omkommet i trafikken, mot 57 på samme tid i fjor. Nå står sommerferien for døren, og Trygg Trafikk ber folk kjøre ekstra forsiktig. Ferien er nemlig høysesong for ulykker.

Bil i fart

HØY FART: Høy fart er en av hovedårsakene til dødsulykker på veiene. Nå mener Trygg Trafikk at norske bilførere har blitt flinkere til å senke farten.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

De fem første månedene i 2015 er historiske med tanke på få omkomne på veiene.

– Hvis denne trenden fortsetter, må vi tilbake til en tid da det knapt nok fantes biler i Norge for å finne lignende tall, melder Trygg Trafikk.

– Ingen hvilepute

Jan Johansen

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Foto: NRK

Men, det er ikke bare dødsulykkene som får store konsekvenser. I 2014 ble 674 mennesker hardt skadd på norske veier, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– At færre dør må aldri bli en hvilepute. For de som har mistet sine nærmeste er statistikken ingen trøst. Vi ber politikerne styrke satsingen på trafikksikkerhet, ikke redusere den, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvorfor antallet dødsulykker har gått ned, men Johansen peker likevel på noen forklaringer han mener spiller inn, nemlig at det har vært en reduksjon i farta på norske veier, at bilene har blitt sikrere, og at det mange steder har blitt bedre veier.

– I tillegg kan det være tilfeldigheter som avgjør hvorvidt ulykker ender med omkomne eller hardt skadde. Derfor kan tilfeldigheter gi store utslag i et lite tallmateriale.

Johansen peker også på holdningsendringer, som har kommet gjennom kampanjer og trafikkopplæring, som for eksempel at fyllekjøring er uakseptabelt.

11 omkom i mai

Foreløpige tall viser at 11 personer omkom på veiene i mai 2015. Blant disse var åtte menn, to kvinner og ett barn. Tre av de omkomne var bilførere, en var bilpassasjer, fire var mc-førere, to var syklister og en var fotgjenger.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 13 personer omkommet i veitrafikkulykker i mai måned.

I fjor omkom nesten 60 mennesker i løpet av juni, juli og august. Nå maner trafikkorganisasjonen folk til å kjøre forsiktig i sommer.

Fordeling trafikantgrupper

Mai 2015

Mai 2014

Januar-mai 2015

Januar-mai 2014

SUM

11

18

41

57

Bilførere

3

11

23

24

Bilpassasjerer

1

3

4

13

Motorsyklister

4

3

6

6

Mopedister

0

0

0

0

Syklister

2

1

3

3

Fotgjengere

1

0

4

8

Akende

0

0

0

0

Andre

0

0

1

3