NRK Meny
Normal

Historisk godt lakseår for flere elver i Finnmark

2017-sesongen i lakseelvene går inn i historien som rekordår.

Lakselva

Lakselva i Porsanger har bydd på mye storlaks i år.

Foto: Eirik Palm, FeFo

Fire av de største elvene som Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter har opplevde sitt beste lakseår noensinne i 2017.

Det var knyttet stor spenning til årets laksesesong på grunn av den sene våren, men til tross for dette har flere elver hatt et svært godt fiske.

Jakobselva i Vadsø er den største elva som ligger under FeFos forvaltning. Elva har hatt en fantastisk sesong og opplever fangstrekord for andre år på rad, både i kilo på fisken og antall fisk. I år endte fangsten på i underkant av 15 tonn.

Det er Nikolaj Christiansen i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening godt fornøyd med.

– Vi har hatt en formidabel utvikling over mange år. At vi nærmer oss 15 tonn viser at elva leverer godt og at vi nærmer oss et maksimaltall, sier han.

Hund og laks

Fangsttallene i Jakobselva i Øst-Finnmark er de beste i fylket blant elvene som Finnmarkseiendommen forvalter.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Storlaksår

Finnmarkseiendommen forvalter 50 vassdrag. Fangsttallene fra mange av disse elvene bekrefter at det ble et storlaksår i sesongen 2017.

Selv om Lakselva i Porsanger har hatt en gjennomsnittssesong, veide mer en annenhver laks som ble tatt over sju kilo.

Repparfjordelva har hatt en sesong litt under middels, men også her er det tatt mye storlaks. Allerede halvveis i fisket ble det her tatt mer storlaks enn i hele 2016-sesongen.

Andre elver som opplevde rekorder i år er Veidneselva, Skallelv og Bergebyelva.

Forpakterne får skryt

Utmarksforvalter Steinar Normann Christensen i FeFo ser en god utvikling i elvene de har ansvaret for.

Steinar Normann Christensen

Utmarksforvalter Steinar Normann Christensen i FeFo.

Foto: Eirik Palm, FeFo

– Elevene i FeFo har gjort det veldig bra i mange år. Og at det i år igjen er et godt år skyldes den gode forvaltning som gjøres av våre forpaktere, sier han.

Nikolaj Christiansen i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening viser til at det er gjort mye for å gjøre Jakobselva til en bedre lakseelv.

– Laksetrappa har fungert over flere år. Vi har fått laks øverst i vassdraget og fått en produksjonsstrekning på fire mil mot tidligere tre-fire kilometer. Da er det en helt annen elv, og det ser vi gevinsten av nå, forteller han.

Finnmark skiller seg ut

Elvene i Alta, Tana og Neiden administreres ikke av Finnmarkseiendommen. Tor Erland Nilsen, leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap, sier de ikke har årets tall klare ennå. Han tror likevel at tallene vil vise at sesongen har vært bra.

Ifølge Norske lakselever er tallene fra mange av finnmarkselvene gode nyheter. Det betyr at laksen i fylket har bedre vilkår enn andre steder i landet.

– Finnmark er et fylke som er litt heldigere enn resten av landet, for eksempel med problemer som oppdrettsindustrien skaper. Blant annet er det ikke så mye lakselus. Det er god rekruttering av fisk i elva og havet har gode beiteforhold. Da blir det bra, sier Pål Mugaas.