NRK Meny

Hevder departementet villeder

Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen ved Fiskerihøgskolen retter skarp kritikk mot Nærings- og fiskeridepartementet, skriver Aftenposten. I et notat til stortingsmeldingen «En konkurransekraftig sjømatindustri» hevder de, blant annet, at departementet «villeder Stortinget med usanne juridiske påstander». Nærings- og fiskeridepartementet har avstått fra å kommentere saken.