Her vil de åpne akuttmottak for syrere: – Det vil tiltrekke flere folk til kommunen

– Det blir vinn-vinn for både kommunen og flyktningene, sier ordførerkandidat for Samefolkets parti.

Karlebotn internat

Det tidligere internatet i Karlebotn i Nesseby kommune kan nå bli akuttmottak for syriske flykninger.

Foto: Stian Strøm / NRK

Valglogo

-Vi må vise solidaritet og ansvar for folk i nød og ikke glemme at vi sjøl fikk hjelp av andre da vi trengte det under krigen, sier ordførerkandidat for Samefolkets parti, Bjarne Store-Jakobsen.

Derfor ønsker partiet at Nesseby kommune går i en dialog med eierne av Karlebotn Internat om å opprette et akuttmottak for syriske flyktninger.

Bjarne Store-Jakobsen

Ordførerkandidat Bjarne Store-Jakobsen i Samefolkets parti tror det vil få positive ringvirkninger for kommunen å få syrere til kommunene.

Foto: Stian Strøm / NRK

Partiet var fredag i møte med Varanger Utvikling AS, som eier internatbygget, og fått bekreftet at ledelsen i selskapet er åpen for forslaget.

– De sier de kan ta imot både familier og enkeltpersoner, og gjerne mindreårige flyktninger. De har både enkeltrom for enslige, og leiligheter til familier, sier Store-Jakobsen.

Samefolkets parti mener et akuttmottak kan bli en vinn-vinn situasjon for både kommunen og flyktningene.

– Ved å tilby arbeidserfaring, språkopplæring, kunst og kulturaktiviteter, og tilrettelegge for en meningsfylt tilværelse, vil det skape positive ringvirkninger for folk og samfunn, mener Store-Jakobsen.

– Da vil det skapes arbeidsplasser, vi får økt aktivitet som gir ringvirkninger både økonomisk og sosialt, og Nesseby vil framstå som et åpent, inkluderende samfunn med et stort og varmt hjerte. Det vil tiltrekke flere folk til kommunen, gi økt bolyst og gi økonomiske ringvirkninger til beste for oss alle, tror ordførerkandidaten.

Karlebotn internat

Internatet i Karlebotn ble oppført i 1952.

Foto: Stian Strøm / NRK