Her svømmer Tommy forbi bomber fra andre verdenskrig

Fire intakte flybomber fra krigens dager dukket opp når Tommy Johansen og Geir Helmersøn Persen var på «krigsdykking» i Porsanger. Trolig brukt av tyskerne til å sprenge veier og broer, sier historiker.

Flybomber i Porsanger

Her ligger flybomben fra andre verdenskrig, på rundt fem meters dyp i Nedrevann i Porsanger.

Foto: Tommy Johansen

– Vi har dykket mye etter rester fra den andre verdenskrig, men vi har aldri funnet bomber som er så intakte som disse, sier Johansen.

I flere år har Johansen sammen med kompis Persen jaktet på etterlatenskaper fra krigens dager i Porsanger kommune i Finnmark.

Har dykket i mange år

Like ved det som i dag er Porsangmoen militærleir ligger Nedrevann.

I området hadde de tyske okkupasjonsstyrkene store forlegninger, og Johansen som selv har vært bosatt i Porsanger siden endt militærtjeneste i 1996, har i flere år dykket i dette vannet på jakt etter «skatter» fra krigens dager.

Tommy Johansen og Geir Helmersøn Persen

Tommy Johansen og Geir Helmersøn Persen dykker etter krigsetterlatenskaper.

Foto: Tommy Johansen

Søndag fant han noe han aldri har funnet tidligere:

– Det å se disse bombene så fysisk, så synlig som vi gjorde – og helt intakt ... Det var spesielt. Tre av bombene stod med nesa ned i bunnen på vannet, den fjerde lå der. Vi var vel ikke så ivrige på å svømme bort og ta mål akkurat, men jeg vil anta at størrelsen var på mellom 60 og 80 centimeter, sier Johansen, som akkurat et tilbake fra en «krigsferie» langs strendene i Normandie i Frankrike, der de allierte styrkene gikk i land 6. juni 1944.

– Bestefar snakket om krigen hele tiden. Og selv er jeg nok mer enn middels interessert i krigen. Her i Finnmark trenger vi heldigvis ikke gå langt for å finne krigshistorie, sier Johansen.

Brukt for å legge Finnmark i grus

Krigshistoriker Rune Rautio sier disse flybombene ikke har noe med verken Luftwaffe eller luftangrep fra sovjetiske styrker å gjøre:

Rune Rautio

Krigshistoriker Rune Rautio.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Det er 99 prosent sikkert at disse bombene har vært disponert av ingeniørvåpenet til sprengning av broer og veier under den tyske tilbaketrekkingen. Flybomber hadde man store mengder igjen av og de var kraftige. Det var praktisk å fylle opp bilene med disse og kjøre rundt, sier Rautio.

Etter krigen ble rester av krigen dumpet over alt, også av det norske forsvaret. Men Rautio tror disse fire flybombene er dumpet av de tyske styrkene når man trakk seg ut av Finnmark høsten og vinteren 1944–1945.

– Det var snakk om å bruke det man hadde for hånd. Slik sett var disse flybombene praktiske. Det at de er funnet så nær Porsangmoen bekrefter teorien om at tyskerne selv har dumpet dem der.

– Slike bomber er gjerne noe man ikke bør leke med – selv etter så mange år?

– Bombene er mindre ustabile i ferskvann enn i sjø, der de korroderer. Så om man finner bomber i ferskvann vil de være i bedre stand enn om de er funnet andre steder. Bombene kan være skarpe, tennsatsen ligger i siden og den er elektrisk. Her må man ha vettet i behold og ikke tulle for mye. Jeg regner vel med at Forsvaret tar hånd om dette, sier Rautio.

Porsangmoen

Bombene ble funnet i Nedrevann like ved det som i dag er Porsangmoen militærleir i Porsanger kommune i Finnmark. Nedrevann øverst i bildet.

Foto: John Charles Kvam / Forsvaret