Her skal Kjøllefjords industriframtid bygges

I løpet av noen uker avgjør Nergård og Polar Seafood om det blir bygget et helt nytt fiskebruk i Kjøllefjord. Etableringen kan gi 20 arbeidsplasser – og nytt liv i ei hardt prøvd bygd.

Kjøllefjord havn

Mudringen av indre havn har foregått i hele sommer for å klargjøre de nye kaiområdene for å ta imot større skip. Om noen uker blir det avgjort om det blir bygget et nytt fiskebruk her.

Foto: Amund Trellevik/NRK

I Kjøllefjord er mudringen av havbunnen i indre havn godt i gang.

Lebesby kommune har brukt millioner på å lokke til seg industribedrifter, her ute blant hardt natur og vakre fjell nordvest på Nordkyn.

Det har båret frukter.

Kjøllefjord

Kjøllefjord kan ved årsskiftet ha gått fra rundt 20 til 40 fiskebruksplasser, dersom Nergård og Polar Seafood velger å etablere seg.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Allerede i fjor ble det klart at fiskegigantene Nergård AS og Polar Seafood Norway AS ønsket å bygge et nytt fiskebruk i Kjøllefjord. Siden den gang har partene vært i dialog med kommune, lokale eierinteressenter og entreprenører.

Avgjørelse i august

Det er fisk i havet og produsentene får godt betalt. Og i Kjøllefjord bor man nært gode fiskebanker.

En avgjørelse om det blir reist et nytt bruk i «værret» er derfor ventet om rundt en måned, forteller økonomidirektør Arne E. Karlsen i Nergård AS.

– Vi er nå i en prosess der vi jobber med å få på plass den endelige investeringsrammen. Vi vil gjerne vite om alle kostnadene før vi tar en avgjørelse om bygging. Planen var å få dette avklart før sommerferien, men i løpet av august vil alt være avgjort, sier Karlsen til NRK.

Ser potensiale i Kjøllefjord

Det er kommunen, sammen med lokale eiere, som setter opp selve bygget. Nergård og Polar Seafood Norway vil bli leietakere, men siden kostnaden ved etableringen skal bæres av leiekostnadene vil gjerne Karlsen vite hva bygget koster før han signerer kontrakt.

Økonomidirektøren avviser at den lenge planlagte etableringen i Kjøllefjord vil bli lagt på is.

– Det er ingenting som tyder på at dette ikke blir realisert.

– Hvorfor vil dere til Kjøllefjord?

– Vi ser at det er et potensiale i Kjøllefjord for å kjøpe fisk. For Nergård er det viktig å være i Øst-Finnmark. Vi er allerede i Nordland, Troms og Vest-Finnmark og vi vil ha tilgang på fisk også i øst, der sesongen for torsk strekker seg lengre. Det oppnår vi gjennom etablering i Kjøllefjord og samarbeidet vi allerede har med Polar Seafood i Berlevåg.

Kjøllefjord

Nergård og Polar Seafood vil kjøpe fisk og krabbe både fra hjemmeflåten og fremmedflåten, dersom det blir etablert et nytt fiskebruk i Kjøllefjord.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Hvor stor vil fabrikken bli?

– Den blir stor nok. Vi skal gi et godt tilbud til lokal flåte og fremmedflåte. Om vi trenger et større areal etter hvert er det mulighet for å utvide, sier Karlsen.

Skal ta imot krabbe

Akers Norway Seafood har allerede et anlegg i Kjøllefjord. Akkurat det vil ikke by på problemer, forteller Karlsen.

– Vi tror det er en fordel at det er flere aktører som oss i en havn. Og i så måte er det positivt at det er flere bruk i Kjøllefjord. Det vil øke servicegraden til flåten og grunnlag for økt aktivitet, noe som igjen kommer anleggene til gode, sier Karlsen.

Det er hvitfisk som kommer til å gå gjennom et eventuelt nytt produksjonsanlegg i Kjøllefjord, og da torsk, hyse og sei.

Men mottaket vil også være interessert i å ta imot krabbe, sier Karlsen.

– Hvitfisken som kommer inn til oss skal gå fersk fra Kjøllefjord og ut på markedet.

– Er det økonomi i dette for dere?

– Ja. Ellers ville vi ikke vært der vi er i dag, sier Karlsen.

Vil løfte hele samfunnet

20 nye arbeidsplasser i Kjøllefjord vil bety et enormt løft for et samfunn som teller i underkant av 1.000 mennesker, forteller ordfører Stine Akselsen. Hun er trygg på at Nergård og Polar Seafood om noen uker beslutter å investere i fiskemottak i bygda.

– Nå sitter ikke jeg på de siste detaljene i prosjektet. Men vi har hatt god dialog med begge selskapene og de er begge tydelige på at de vil til Kjøllefjord, sier Akselsen, som hilser etableringen velkommen:

Ordfører i Lebesby, Stine Akselsen

Stine Akselsen, ordfører i Lebesby kommune.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Dette vil bli et veldig løft for samfunnet, næringslivet og for stedets kystflåte, som får bedre infrastruktur og betingelser. Vi vil også bli mer interessante og konkurransedyktige for fremmedflåten, i og med at vi ikke lenger har et enerådende bruk. Det er noe vi ser fra andre tilsvarende steder, sier Akselsen.