Her kan det bli stor oljeterminal

Her kan det bli stor oljeterminal

Norterminal

Gamneset i Sør-Varanger er en av flere plasser Norterminal AS vurderer.

Mandag presenterte det Jacob B. Stolt-Nielsen-eide selskapet planene om en oljeterminal på en million kubikkmeter.

– Prosjektet, som er i en innledende og vurderende fase, er antatt å koste mellom 1,5 og to milliarder kroner. Anlegget vil bidra til betydelig reduserte transportkostnader og langt bedre miljøsikkerhet enn dagens oljetransport i området, skriver selskapet i ei pressemelding.

Norterminal mener at utviklingen i oljevirksomheten i nord og åpning av nye seilingsleder fra Russland og Norge, gjør Finnmark til et strategisk egnet sted for mellomlagring av olje.

Kan bli stor arbeidsplass

– En terminal på land i Finnmark vil redusere kostnadene ved transporten og gjøre omlasting av olje mer sikkert. Bygging av en oljeterminal vil styrke den regionale kapasiteten innen oljevern. Byggeperioden og driften av anlegget vil skape mange nye arbeidsplasser i området, skriver selskapet videre.

Flere lokaliteter vurderes nå. Anlegget må kunne ta imot skip på opp til 300.000 dødvekttonn, og det vil trolig ta imot mellom 150 til 300 skip i løpet av et år.

Dersom anlegget bygges, mener Norterminal at fra 60 til 110 personer kan få sin faste arbeidsplass ved anlegget.