NRK Meny
Normal

Her er oljevinneren i nord som trosser nedgang i bransjen

Ingen andre har klart seg bedre gjennom oljenedturen enn Hammerfest. Mens omsetninga i store deler av oljebransjen i nord falt med opp mot 30 prosent, så satte Ketil Holmgren på Polarbase omsetningsrekord i 2015.

Ketil Holmgren

Administrerende direktør Ketil Holmgren på Polarbase i Hammerfest opplevde omsetningsrekord i norsk oljebransjes krisetider.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– For oss var 2015 tidenes beste år med en omsetning på opp mot 220 millioner kroner. Det er en økning på nesten 20 prosent, forteller direktør Ketil Holmgren på Polarbase, som er den nordligste forsyningsbasen for oljeindustrien.

Han forklarer det i hovedsak med ankomsten av Goliat-plattformen som fikk stor betydning for aktiviteten.

– Men også produksjonsboringa på Goliat-feltet medførte høy aktivitet hos oss, sier Holmgren og mener hele regionen har fått et mer konkurransedyktig næringsliv retta mot oljebransjen.

Hammerfest

Den karakteristiske fakkelen fra Statoils LNG-fabrikk på Melkøya er bokstavelig talt ett av lyspunktene i oljeindustrien i nord.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Trosset spådommer

Hammerfest-regionen hadde i forkant av 2015 et forventa et fall i omsetningen på 16 prosent, men overgikk spådommene med god margin og opplevde en reduksjon på bare 5 prosent.

Til sammenligning ble aktiviteten i Harstad nær halvert på grunn av store nedbemanninger og konkurser.

Det går fram av rapporten «Levert 2015» som i dag ble lagt fram i Tromsø. Rapporten som er utarbeidet av Kunnskapsparken i Bodø gir en oversikt over nordnorsk industris leveranser til olje- og gassnæringa.

Den generelle nedgangen i nord faller dermed inn i det store bildet der hele oljebransjen i landet opplever nedgang, oppsigelser og kostnadskutt.

Milliardfall

Totalt ble det i landsdelen levert varer og tjenester for 4,7 milliarder kroner fra til sammen 207 bedrifter i 2015, noe som er et fall på hele 16,7 prosent fra året før.

Fallet utgjør en milliard kroner.

Fylkesvis fordeler omsetningsfallet seg slik: Nordland, 21,3 prosent, Troms 27,3 prosent og samla for Finnmark 5,4 prosent.

I rene kroner er omsetningstallene for Nordland 2,21 milliarder, Troms 0,64 milliarder og Finnmark 1,84 milliarder.

Goliat

Her ligger Goliat-plattformen i Hammerfest for klargjøring før den ble slept ut på feltet. Goliat er ifølge rapporten hovedårsaken til at Finnmark kommer godt ut tross nedgang i oljebransjen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Forventa utvikling

– Fallet i 2015 var forventa og antall årsverk har falt med drøyt 500 i landsdelen. Men halvparten av denne reduksjonen finner vi i reduksjonen av personell som pendler, sier seniorrådgiver Carl Erik Nyvold i Kunnskapsparken i Bodø. Han er en av de ansvarlige for rapporten.

I rapporten går det og fram at 2016 forventes å bli et år prega med nedgang, med størst forventa fall i Bodø-regionen og minst forventa fall i Finnmark.

Det tror også Ketil Holmgren.

– Vi ser for oss at 2016 får en nedgang, men så snur det igjen slik vi ser det, sier han.

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er optimist på vegne av nordnorsk leverandørindustri til tross for at leveransene gikk ned med nær 1 milliard kroner i fjor.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Mer nordover

Til stede på framleggingen av rapporten var også olje- og energiminister Tord Lien.

– En stor andel av de gjenværende petroleumsressursene befinner seg utenfor kysten av Nord-Norge, både i Norskehavet og i Barentshavet. Dermed ligger alt til rette for at Nord-Norge skal ta enda større del i det norske oljeeventyret fremover, sier Lien.