Her er FSB-toppen på besøk i Norge

Hvordan forhindre nye framtidige migrasjonsstrømmer var blant temaene som ble diskutert da norsk politi i Kirkenes møtte sjefen for den russiske sikkerhetstjenesten, general Roman Zemtsov.

Roman Zemtsov

FSB-general Roman Zemtsov (nummer to fra venstre) fotografert sammen med politimester Ellen Katrine Hætta (til høyre) og tolk Kjersti Nævestad (nummer to fra høyre). Vladimir Pritsjina fra Den russiske ambassaden i Oslo til venstre.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Vi har et godt og avklart forhold med russiske grensemyndigheter. Vi har felles forståelse av utfordringsbildet og vi snakker godt sammen, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

I helga var Hætta vertskap for det såkalte trelandsmøtet mellom norsk, russisk og finsk grensevakt i Kirkenes.

La ned krans ved den sovjetiske soldat

General Roman Zemtsov, øverste leder for Den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) i Det nordvestlige føderale distrikt i Petrozavodsk, var i Kirkenes for første gang som leder av den russiske delegasjonen.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Zemtsov deltok blant annet på en kransenedleggelse på frigjøringsmonumentet for å hedre de sovjetiske soldatene som falt på norsk jord under frigjøringen av Øst-Finnmark høsten 1944.

Zemtsov ønsket ikke å snakke med NRK, men politimester Hætta forteller at samtalene mellom landene inkluderte spørsmål rundt migrasjon.

Hætta understreker at asylkrisen høsten 2015 ikke var en ønsket politikk fra russisk side.

– Har migrasjonsstrømmen og asylkrisen som inntraff Storskog høsten 2015 vært tema i møtene i dag?

– Asyl og migrasjon er alltid tema når vi snakker sammen.

– Hva er den russiske parts forståelse rundt asylanttilstrømmingen til Norge høsten 2015?

– Det er en felles oppfatning om at det her var ikke noe som noen av partene ønsket.

– Ikke russisk part heller?

– Nei. Dette her var noe som kom like overraskende for russisk side som for vår del, sier Hætta.

Flyktninger på Storskog

Rundt 5.500 personer kom over grensa fra Russland på Storskog og søkte om asyl i Norge høsten 2015.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi diskuterer ikke politikk

– Er det gjort sikkerhetstiltak for å stoppe en eventuelt ny migrasjonsstrøm over Storskog?

– Det har jeg ikke anledning til å uttale meg om.

– Har dette vært diskutert i møtene i dag?

– Det har jeg ikke anledning til å diskutere.

– Hvorfor ikke?

– Det går på sikkerhet og det kan jeg ikke si noe om.

Politimesteren understreker at Norge ikke forholder seg annerledes til russisk part langs den felles norsk-russiske grensen i Finnmark selv om den politiske situasjonen mellom landene er svært vanskelig.

– Vi har ikke fått beskjed om å forholde oss annerledes til Russland enn det vi alltid har gjort og vi fortsetter samarbeidet over grensa som vanlig. Vi diskuterer ikke politikk i våre møter. Vi forholder oss til det som skjer i grenseområdet, sier Hætta.