NRK Meny
Normal

Her er det så skittent at kommuneoverlegen slår alarm

Nå vurderer han å innskrenke driften av legekontoret og sykehjemmet om ikke kommunen tar grep.

Dårlig renhold på Måsøy legekontor

SKITTENT: Ett tørk med papir på en kontorhylle på legekontoret i Måsøy.

Foto: Hans Husum

– Nå må det gjøres noe, for nå er det tjukt av skit på hyller og vinduskarmer. Vi kan ikke drive forsvarlig helsearbeid med sånn hygiene, sier kommuneoverlege i Måsøy, Hans Husum.

Ifølge Husum er det ikke blitt gjort grunnvask på sykehjemmet og legekontoret på flere år.

– Det vaskes jo daglig, men det gjøres ikke ukentlig ekstravask. Hvis du stryker hånda over hyllene så sitter de fast i hardt skit. Og det holder ikke.

Hans Husum

– Både sykehjemmet og legekontoret har renhold som ligger langt, langt under minimumsstandard, sier kommuneoverlege Hans Husum.

Foto: Privat

Utmerket dyrkningsforhold

Kommuneoverlegen sier det er så skittent på de to institusjonene at han frykter for pasientenes helse.

– Vi har jo problemer med multiresistente bakterier. De slår seg ned på blanke overflater som ikke blir vasket. Det er der de trives. Så vi har utmerket dyrkingsforhold for vanskelig infeksjoner her, så sånn som dette kan vi ikke ha det.

På sykehjemmet er det over 20 pasienter, noen med kritisk alvorlig sykdom. Husum sier de nå vurderer å innskrenke driften på både sykehjemmet og legekontoret om ikke kommunen tar grep.

– Å kjøre vanlig forsvarlig praksis er ikke mulig, sier han.

Sendt inn bekymring flere ganger

Husum har skrevet flere brev til kommunens administrasjon om dårlig renhold på sykehjemmet og legekontoret.

– Pasienter og pårørende har sagt ifra. Og personalet har sagt ifra gjentatte ganger over flere år, men det har ikke skjedd noe. Vi kan ikke vente lenger nå, sier han.

Ann Jorunn Stock

– Jeg har tro på at vi klarer å gjennomføre en nedvasking av legekontoret, sier Ann Jorunn Stock.

Foto: Privat

Helse- og omsorgssjef i Måsøy kommune, Ann Jorunn Stock sier at de har fått melding om dårlig renhold, men at de ikke har budsjettert inn renholdet.

– Og når behovet blir meldt inn midt i et budsjettår, er det litt utfordrende å finne dekning til det.

– Men hvorfor har det ikke blitt tatt tak i tidligere?

– Jeg har ikke noe svar på det akkurat nå.

Stock sier kommunen vil se på interne rutiner for å fange opp slike behov i forkant av budsjetteringen.

Setter inn tiltak

Kommuneoverlegen er skuffet over hvordan kommunen har valgt å bevilge midlene sine, og sier helse- og omsorgssjefen må vite at det finnes visse standarder for hygiene på helseinstitusjoner.

Derfor har kommunen nå iverksatt tiltak som skal bedre forholdene på legekontoret, men ikke sykehjemmet.

– Det har blitt kontaktet et lokalt rengjøringsbyrå som kommer med et pristilbud. Og så tar vi det derifra, sier Stock.

På grunn av ferieavvikling håper de at legekontoret blir vasket ned innen slutten av august.