Her drar siste rest av gruveeventyret til Oscar Sundquist

Sør-Varanger-bedriften hadde investert 40 millioner for å jobbe i Sydvaranger Gruve. Det endte med et tap på ti millioner.

SISTE REST: Alta-bedriften Lasting og Transport fraktet den siste boreriggen til Oscar Sundquist.

SISTE RIGG: Den siste boreriggen til Oscar Sundquist ble sendt sørover på torsdag 7. desember. Dermed har de solgt alle riggene etter gruvekonkursen i 2015.

Foto: Privat / Lasting og Transport

18. november i 2015 gikk Sydvaranger Gruve konkurs. Omtrent 400 personer mistet jobben over natten. En av bedriftene i Sør-Varanger som hadde investert tungt i gruva var maskinentreprenøren AS Oscar Sundquist. De var innleid av Orica Norge til å grave sprengningshull i fjellet, som er det tredje hardeste i verden.

På bakgrunn av kontrakten med Orica Norge hadde Oscar Sundquist kjøpt inn åtte borerigger til 40 millioner kroner. Men mindre enn ett år etter at de fikk den siste riggen, gikk gruva konkurs. Sist torsdag ble den siste boreriggen sendt til Australia.

– Endelig er den siste boreriggen solgt, sier driftsleder i Oscar Sundquist, Jørn Olaf Malinen.

– Det er den samme kunden som kjøpte fire rigger av oss tidligere.

NYE OPPDRAG: Daglig leder Svein Werner Sundquist og driftsleder Jørn Olaf Malinen ser framover.

SER FRAMOVER: Daglig leder Svein Werner Sundquist og driftsleder Jørn Olaf Malinen har regnet på oppdrag utenfor kommune- og fylkesgrensene etter at Sydvaranger Gruve gikk konkurs i 2015.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Kostet mange millioner

Selv om maskinentreprenøren fikk solgt alle boreriggene de hadde investert i, så kostet gruveeventyret dem rundt 10 millioner kroner. Blant annet kostet en borerigg like mye som 3,5 gravemaskiner, og maskiner som ikke blir brukt tjener ikke inn penger.

– Dessverre går man jo på et tap når det er konkurs og man sitter på en så stor maskinpark som man hadde da. Det var åtte borerigger som ble parkert nede på Sandnes her i Sør-Varanger, sier driftslederen.

Omstilling

Det var 25 personer som jobbet i gruva, men maskinentreprenøren klarte å komme gjennom gruvekonkursen uten å måtte si opp mange folk. De solgte unna boreriggene og begynte å se etter jobb utenfor kommune- og fylkesgrensa.

HARDE DAGER: Det var åtte borergigger som var i drift i gruva til Sydvaranger Gruve for to år siden.

HARDT FJELL: Det var ifølge Jørn Olaf Malinen seriøst tøffe tak å bore sprengningshull i fjellet i jakten på jernmalm.

Foto: Oscar Sundquist AS / Oscar Sundquist AS

– Firmaet har regnet på jobber på Helgeland og Troms. I dag er vi ute med en liten styrke i Harstad, forteller Jørn Olaf Malinen, som legger til at de også har en arbeidsstyrke på et oppdrag i Kjøllefjord.

– På sånne områder har vi måtte flytte oss ut av kommunen for å jobbe.

Tror på mer gruvedrift

Driftslederen tror ikke jernmalmen i fjellet i Bjørnevatn vil bli liggende lenge. Malinen har fått indikasjoner som gir grunnlag for å tro at gruvedriften kommer til å starte opp igjen. Han håper at den kompetansen bedriften bygde seg opp etter siste gruveeventyr vil gi dem nye oppdrag innenfor dette feltet i framtiden.

– Det kan hende glasskula forteller oss noe om at vi kan komme i posisjon igjen, men det er klart det finnes mange andre innenfor dette markedet som kan tenke seg å komme inn og gjøre denne jobben, sier Jørn Olaf Malinen.

SPRENGNINGSHULL: Det ble boret flere hull til dynamitt før gruva gikk konkurs i 2015.

HÅPER PÅ MER: Oscar Sundquist har solgt unna maskinene tilknyttet gruvevirksomhet, men håper at de ikke om så lenge kan være med på å kjempe om nye gruvekontrakter i Kirkenes.

Foto: Oscar Sundquist AS / AS Oscar Sundquist