Hendene i været for dyrepoliti helt nord i landet

Venstre foreslår å gi Finnmark og Hedmark eget dyrepoliti, men politimesteren i nord er mest opptatt av å få nok penger til vanlig politivirksomhet.

Kattunge

Hendene i været. Nå foreslår Venstre å utvide dyrepolitiet nordover og østover, til Finnmark og Hedmark. Denne kattungen ble funnet forlatt i en pappeske i en grøft i Alta tidligere i år.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I dag eksisterer det allerede prøveordninger med dyrepoliti i Sør-Trøndelag, Rogaland og Østfold. I alternativt statsbudsjett fra Venstre ønsker partiet å sette av inntil seks millioner kroner til dyrepoliti i Finnmark og Hedmark.

– Dette er jo fantastisk, sier Katrine Larsen, frivillig og styremedlem i Dyrebeskyttelsen i Finnmark.

– Det vil bli lettere å avdekke og oppklare saker som omhandler dyremishandling. Jeg tror også det vil ha en forebyggende effekt at folk vet at slike saker prioriteres, mener hun.

Har allerede reinpoliti

Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.

Politimester Ellen Katrine Hætta er mest opptatt av nærpolitireformen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt er mer opptatt av nærpolitireformen.

– Det viktigste for meg er at vi får nok midler til å gjennomføre nærpolitireformen slik at folk i Finnmark får samme kvaliteten på tjenestene som resten av landet, sier hun til NRK.

Reinpolitiet bistår politiet ved brann

Reinpolitiet er allerede aktivt i Finnmark i dag. Her bistår de politiet ved en brann i 2012.

Foto: Elvi Rosita Norvang

I Finnmark er det allerede en form for dyrepoliti.

– Vi har reinpolitiet som gjør veldig mye arbeid for dyrevelferd. De er våre eksperter på området. Vi har ikke sett behov for å sette noen ekstra ressurser på det, sier politimester Hætta.

– Men dere er glade for at Venstre foreslår å bevilge penger til dyrepoliti?

– Vi er veldig glad for å bli sett. Også vi i politiet har behov for å bli sett, svarer Hætta, som er klar for oppdraget hvis Stortinget vedtar dyrepoliti i Finnmark.

Annen næringsstruktur

Venstre foreslår i alternativt statsbudsjett å sette av fire millioner kroner til to enheter med dyrepoliti i Finnmark og Hedmark, pluss en ekstrabevilgning på to millioner til Mattilsynet.

Venstres alternative statsbudsjett for 2018

Trine Skei Grande tar «selfie» under fremleggelsen av Venstres alternative statsbudsjett for 2018 mandag.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Venstre-leder Trine Skei Grande forklarer forslaget som en videre utforskning av dyrepolitiets oppgaver i møte med ulike næringer.

– Finnmark har en annen næringsstruktur enn Rogaland og noen andre av de fylkene vi tester dette ut i nå. Vi er ikke så opptatt av at dyrepolitiet nødvendigvis må til Finnmark. Det vi er opptatt av er at ulike fylker med ulike næringer, og ulike former for dyrehold, finner ut hva som skal være dyrepolitiets ansvar, svarer hun.

Endelig mål: Landsdekkende dyrepoliti

Til slutt er det et større mål Venstre jobber for.

– Vi mener at vi burde hatt dyrepoliti i hele landet, fordi vi ser at mange dyr ikke har det bra, sier Skei Grande.

Hun tror ikke regjeringspartiene vil kjempe hardt mot forslaget om dyrepoliti i Finnmark og Hedmark.

– Venstre og Frp er ganske enige akkurat når det gjelder dyrepolitiet. Der har vi kjempet sammen og dette har vanligvis ikke vært en stor konflikt inn i forhandlingene. Det handler bare om når vi skal gjennomføre det, svarer Grande.