Hemmelige dokumenter: CIA ville presse Norge

Amerikansk etterretning ville presse Norge til å godta at USA og andre land fikk lete og utvinne olje i havområdene rundt Svalbard.

Central Intelligence Agency

CIA PRESS: Det er ikke klart hvordan CIA ville at USA skulle presse Norge for at amerikanske oljeselskaper skulle få tilgang på havområdene rundt Svalbard.

Foto: Saul Loeb / AFP

Det går det fram av et tidligere hemmeligstemplet dokument om Svalbard utarbeidet av CIA (Central Intelligence Agency) i 1976.

CIA har nå for første gang lagt ut 13 millioner sider fra eget arkiv ut på internett.

Formålet med å presse Norge var klart: Et hovedpoeng var at amerikanske selskaper måtte sikres adgang til å bore og drive oljevirksomhet på kontinentalsokkelen.

Like mye olje som i Nordsjøen

Torbjørn Pedersen

Forsker Torbjørn Pedersen mener amerikansk syn på bruk av havområdene rundt Svalbard har vært fast i mange tiår.

Den samme utredningen mener også at oljeressursene var like store som kjente forekomster i USA eller i Nordsjøen.

Det var den amerikanske presidenten Gerald Ford som bestilte US Policy Towards Svalbard, NSSM 232. for å utforme amerikansk Svalbard-politikk.

Forsker ved Nord Universitet, Torbjørn Pedersen har skrevet doktoravhandling om USAs forhold til Svalbard. Forskeren mener USAs skepsis til norsk syn på oljeutvinning og annen aktivitet på Svalbards kontinentalsokkel er blitt gjentatt og vedlikeholdt fra 1974 fram til de siste årene.

Åpent vann og fjell på Svalbard.

Amerikansk etterretning mente det var like store oljeressurser i havet rundt Svalbard, som store forekomster i USA og Nordsjøen.

Foto: Geir Barstein / NRK

Kan fortsatt ha rettigheter

USA er fortsatt opptatt av mulige oljeforekomster. Washington mener fortsatt å kunne ha rettigheter rundt øygruppen.

Norge er alene om å hevde at bare Norge har rett til oljeutvinning i havområdene rundt Svalbard. Den norske begrunnelsen er en påstand om at norsk kontinentalsokkel strekker seg fra fastlandet og rundt Svalbard.

Trodde på støtte fra supermakter

Den norske politikken ble lansert av utenriksminister Knut Frydenlund i 1974. Frydenlund

utenriksminister Knut Frydenlund

Utenriksminister Knut Frydenlund lanserte norsk syn på utnyttelsen av Svalbards kontinentalsokkel.

Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

antok da at han skulle få tilslutning fra begge stormaktene. Der tok han grundig feil.

Sovjetunionens ambassadør i Oslo, Sergey Romanovsky, sa da at å hevde at Svalbard ikke har en egen kontinentalsokkel er like fornuftig å si som å si at England er en forlengelse av Frankrikes kontinentalsokkel.

Frykt for å bli vekt om Svalbard

Svalbard ble et stort problem for Knut Frydenlund. Ifølge en tidligere sentral diplomat var Frydenlunds største frykt at han ville bli vekt om natten og informert om ei alvorlig krise om Svalbard.

For to år siden protesterte Russland i en skarp note mot at Norge ønsker å utvide oljevirksomheten nordover.

Geir Ulfstein

Professor Geir Ulstein har ment at land kan komme til å protestere på norsk oljeboring ved Svalbard,

Flere kan komme til å protestere

Professor Geir Ulfstein er Norges fremste ekspert på Svalbard-traktaten, som gir Norge suverenitet over øygruppen med klare begrensninger. Han har fryktet at flere land kan komme til å protestere mot norsk oljeboring.

Se også: Hemmelige CIA-dokumenter: – Oljeeventyr i Arktis

Se også: Barentshavet på agendaen i Det hvite hus