Hemmelige dokumenter avslører CIAs jakt på sovjetiske ubåter

Sovjetunionen opererte to av sine seks første spesialbygde spionskip i nordområdene.

Det sovjetiske spionskipetZakarpatye

ETTERRETNING: CIA bygde sin analyse av sovjetiske spionskip på satellittbilder. (Foto:osd.mil)

Foto: osd.mil

Det er nye opplysninger som kommer fram i hemmelige CIA-dokumenter som nå er nedgradert.

Oppgavene var blant annet å overvåke vestlige hendelser i verdensrommet, tester av raketter, kommunikasjonsnett og fungere som mellomledd for egne militære fly og båter.

Hjemmehavn nær Norge

Nordflåten oppgraderte fartøyene kontinuerlig fra de ble anskaffet først på 1970-tallet og i alle fall fram til 1984. Hjemmehavn var marinebasen Polyarnij på Kolahalvøya, noen titalls mil fra Norges riksgrense i Finnmark.

Se også: Her er det nye spionskipet

CIA brukte analyser av hovedsakelig satellittbilder, men også bilder fra bakken. Analysemetoden gjorde at kunnskapen om elektronisk utstyr som ikke vistes utenfra derfor var mangelfull.

Opererte sammen med angrepsubåt

De sovjetiske fartøyene «Zakarpatye» og «Zaporozhe» hadde tokt helt til østkysten av Nord-Amerika, – fra Canada til Puerto Rico.

I november 1975 opererte et av fartøyene trolig sammen med en sovjetisk angrepsubåt 19 mil ut fra North Carolina.

Aldri før hadde en ubåt av denne typen vært så nær det amerikanske fastlandet.

Sovjetisk spionskip

MODERNISERT: Fartøyene fikk stadig mer avansert utstyr.

Foto: osd.mil

Både fartøyet «Zakarpatye» og «Zaporozhe» hadde hjemmehavn i Polyarnij ved utløpet av Murmanskfjorden. «Zakarpatye» ble satt inn i ordinær virksomhet på slutten av 1972, som det siste av de seks fartøyene.

I 1975 fikk «Zaporozhe» satellittkommunikasjon, i 1981 fikk fartøyet nytt utstyr for å retningsbestemte objekter og et avansert kamera.

I april 1984 startet en ny større ombygging. Store ombygginger ble gjort i Rosljakova like i utkanten av Murmansk by.

Bearbeidet etterretningsinformasjon ombord

Skroget for flåten var en videreutvikling av skrogtypen for sovjetiske fabrikktrålere. Alt utstyr om bord var for etterretningsformål.

Fartøyene kunne både bearbeide og sende all informasjon.

To andre etterretningsfartøy med ansvar for Stillehavet var stasjonert i Vladivostok, mens to fartøy med ansvar for Middelhavet og Atlanterhavet var stasjonert på Krim.