Helsedirektoratet: Nordmenn er best i verden på førstehjelp

– Nordmenn skårer høyt på villigheten til å gripe inn, sier traumeekspert og lege Torben Wisborg ved Finnmarkssykehuset Hammerfest. Helsedirektoratet hevder nordmenn er best i verden på dette.

Trafikkulykke Inderøy

I 82 prosent av tilfellene har nordmenn startet hjerte- og lungeredning før helsepersonell kom til skadestedet.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Undersøkelsen er gjort i perioden 2015 til 2017. I 82 prosent av tilfellene, startet vanlige mennesker hjerte- og lungeredning på skadestedet før helsepersonell kom til stedet. Det er det høyeste nivået i verden, ifølge Helsedirektoratet.

– Vi har gjort undersøkelser som viser at nordmenn har høy villighet til å gi førstehjelp.

Det er forskningsleder i Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi og overlege ved Finnmarkssykehuset Hammerfest, Torben Wisborg, som sier dette til fagbladet Dagens Medisin.

Førstehjelp

Helsedirektoratet hevder undersøkelsen viser at mange nordmenn kan hjerte- og lungeredning.

Foto: Illustrasjonsfoto

Mange kan hjerte- og lungeredning

Ifølge Helsedirektoratet kjenner man ikke kvaliteten på hjelpen som gis, men sier den høye andelen er et uttrykk for at mange nordmenn kan hjerte- og lungeredning.

Helse Sør-Øst hadde høyest andel tilstedeværende som hadde startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankom med 82,9 prosent.

Undersøkelsen ble gjort våren og forsommeren 2017.

Helse Nord hadde lavest andel med 74,7 prosent, mens i Helse Vest og Helse Midt-Norge var andelen på henholdsvis 76,5 og 77,6 prosent.

Torben Wisborg

Overlege ved Finnmarkssykehuset Hammerfest leder Nasjonalt kompetansesenter for traumatologi.

Foto: Finnmarksykehuset

Felles dugnad

– Handlingsplanen «Sammen redder vi liv» har hatt betydning. Samtidig sliter andre land med at folk er redde for å gripe inn, blant annet fordi de er redd for å gjøre feil og for å bli saksøkt. Slik er det ikke her, sier Wisborg.

Målet for handlingsplanen «Sammen redder vi liv», er at flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen og ny teknologi er de viktigste virkemidlene i prosjektet, som startet i 2017 etter et initiativ fra helseminister Bent Høie.

Linus Morønning prøver førstehjelp

Det siste året har LHL hatt ansvaret for å lære opp barn og unge i akutt førstehjelp.

Foto: Synne Fjellberg Hetland / NRK

Hjertestans

Plutselig hjertestans rammer mer enn 3 000 personer hvert år i Norge. Akutt hjerteinfarkt rammer mellom 10 – 15 000 personer årlig, mens hjerneslag rammer 11 000 personer i løpet av et år, ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

LHL har fått ansvaret med å utvikle opplæringen av barn og unge i grunnskolen.

Planen er å nå ut til 629 300 elever fordelt på 2 858 grunnskoler i Norge. Elevmassen utgjør en betydelig andel av den samlede befolkningen i Norge, og er en viktig læringsarena for førstehjelp.