Helga Pedersen trodde seieren var sikret: Nå vrakes valgvinneren etter gruvestrid

Arbeiderpartiet i Tana ble dobbelt så store som Senterpartiet ved årets valg. Likevel er det nå Senterpartiet som ligger best an til å kapre ordførervervet.

Gruveområdet til Elkem Tana

Gruveområdet til Elkem i Tana.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Helga Pedersen i Tana Arbeiderparti kunne juble for nær 40 prosent av stemmene etter årets valg, men det ser ikke ut til å bli langvarig.

Odd Erik Solbakk i Samelista mener nemlig at Senterpartiet har den mest samevennlige politikken, og ønsker å inngå samarbeid med dem.

Samelista setter makt bak disse sakene:

  • Sterk satsing på samisk språk.
  • Nei til et planlagt vindkraftverk.
  • Nei til at gruveselskapet Elkems Dagbrudd i Austertana skal spise seg inn i reinbeiteland.
Odd Erik Solbakk

Odd Erik Solbakk i Samelista mener reindriftas interesser bør ivaretas når det skal velges ny ordfører i Tana kommune.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Når vi ikke fikk gjennom det som var viktig for oss, valgte vi å gå til Senterparti-grupperingen. Der fikk vi gjennom alt, sier Solbakk.

Helga Pedersen er helt sikker på at de kunne blitt enig dersom de hadde fått tilbakemelding om hva Samelista var misfornøyd med i Arbeiderpartiets forslag.

Helga Pedersen

Helga Pedersen kan tape kampen om ordførervervet i Tana, når samepolitikk blir stridstema.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– Vi la inn forslag til løsninger på alle sakene. Vi fikk ingen tilbakemelding fra Samelista om hva de synes var problematisk med de løsningene, før de sendte SMS om at de ville fortsette samtalene med den andre siden, sier Aps ordførerkandidat.

Reindrifta første prioritet

Solbakk og Samelista sitter på vippen i Tana kommunestyre. For dem er det de beste forslagene til løsninger for reindrifta som avgjør, og Elkem-saken blir den vanskeligste.

– Vi kan ikke godta noe annet. Det er pri én at vi skal høre på reindrifta. Forhandlingene er jo brutt sammen mellom reindrifta og Elkem, sier Solbakk.

– Det er en mulig løsning at vi må se på om de kan sette seg ved samme bord igjen, og finne en god løsning for begge parter.

Ingen total motstand

I flertallet som er i ferd med å danne seg bak Senterpartiet og Samelista, finner vi også Høyre, Frp og Venstre. Ingen av dem har markert noen total motstand mot Elkems planlagte utvidelse.

– Tana kommune bør invitere partene til et dialogmøte for å se på de mulige løsningene som vi vet finnes, hvis det er vilje fra samtlige, sier Børre Steinar Børresen i Tana Venstre.

Børre Steinar Børresen

Børre Steinar Børresen i Venstre mener reindrifta må være villig til mer forhandling om gruvedrift.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Reineiernes leder, Frode Utsi, har flere ganger sagt til NRK at det ikke finnes noen muligheter for kompromiss mellom gruve og reindrift. Børresen mener dette er taktikk.

– Det er dyktige forhandlere i primærnæringen, også i reindriftsnæringa. Vi må forholde oss til at de har sin posisjon, før man setter seg ved bordet for å snakke sammen.

Børresen mener reindrifta må gi litt til i diskusjonen om gruva, men at det er Elkem Tana som den sterkeste parten som må gi mest.

– Skal dere tvinge reindrifta?

– Alle har bestandig mer å gå på, konstaterer Børresen.

Så langt er det ikke åpenbart hva som er gjør Børresens standpunkt er mer samevennlig enn det Helga Pedersen og Arbeiderpartiet står for.

– Både Elkem og reindrifta er veldig viktige arbeidsplasser for Tana. Derfor tenker jeg at det påligger oss politikere et veldig stort ansvar for å finne gode løsninger, som ivaretar begge, sier Pedersen.

I løpet av neste uke blir det klart hva slags garantier Samelista kan gi til reindrifta.