Helga kan miste ordførerplassen

Jon-Erland Balto fra Senterpartiet kan ta ordførervervet i Tana fra Helga Pedersen i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er størst i kommunen, men hvis Senterpartiet går sammen med Samelista, kan utfallet bli annerledes.