Hektisk mekling om sammenslåing

Meklingen mellom Troms og Finnmark er inne i hektisk fase. Mekler Knut Storberget har den siste timen hatt separate samtaler med delegasjonene fra Troms og Finnmark. Storberget sier han har håp om å komme i havn med en avtale i løpet av dagen.