NRK Meny
Normal

Heimevernet får ti millioner ekstra til trening i Nord-Norge

Heimevernet får ti millioner kroner ekstra for å trene soldater i Troms og Finnmark. – Vi skal ha mer tilstedeværelse i nordområdene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Soldater i stjerneskinn under Joint Viking-øvelsen.

Heimevernets innsatsstyrker, her HV 17s Ida & Lyra, er blant avdelingene som får ekstra midler til å trene. Her fra øvelse Joint Viking i Finnmark tidligere i år.

Foto: Synne Nilsson, Synne Nilsson/HV/Forsvaret

Regjeringen bevilger 10 millioner kroner ekstra til trening og øving av Heimevernet i Troms og Finnmark.

Mer tilstedeværelse i nord

Det kunngjorde forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under en tale til Heimevernets landsråd denne uken.

Ine Eriksen Søreide, Haakon Bruun-Hanssen og Kjell Grandhagen

Ine Eriksen Søreide gir mer penger til Heimevernet i nord. Her sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef for Etterretningstjenesten Kjell Grandhagen (til høyre).

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi har valgt å prioritere områder der vi ser behovene er størst. Vi ønsker å legge til rette for mer tilstedeværelse i våre nordområder, sa forsvarsministeren.

Den ekstra bevillingen kommer er en del av regjeringens større satsing på Heimevernet. I 2014 økte regjeringen antallet treningsdager for utvalgte tropper i Heimevernet, blant annet innsatsstyrkene – der personellet trener rundt 20 dager per år.

Ny sikkerhetspolitisk situasjon

Flere tusen ungdommer skal denne høsten inn til sesjon i Forsvaret.

Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa etter Russlands annektering av Krim og involvering i krigen i Øst-Ukraina har gjort at Norge ser med nye øyne på Forsvarets oppbygging i Nord-Norge.

På øvelse på Porsangmoen

Det blir mer trening av Heimevernssoldater i Nord-Norge framover. her fra øvelse Joint Viking tidligere i år.

Foto: Kristian Kapelrud/HV/Forsvaret

I Finnmark må man nå regne med å bli kalt inn til tjeneste i Heimevernet etter endt førstegangstjeneste, sier Gunnar Aas, fungerende kontorsjef for Forsvarets personell og vernepliktsenter i Harstad.

Han er ansvarlig for rekruttering og utvelgelse av vernepliktige for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

– Det nye med kullet fra 1997, er at både jenter og gutter nå er vernepliktige. Det betyr at vi nå kan tvinge inn «umotiverte» jenter, slik vi kunne gjøre med «umotiverte» gutter tidligere, sier Aas.

Ettertraktet for Forsvaret

Rundt 9.000 unge jenter og gutter gjennomfører førstegangstjeneste i Norge hvert år av et kull på i overkant av 60.000.

Dersom man har gjennomført førstegangstjeneste i en av de tre forsvarsgrenene, og i tillegg har bostedsadresse Finnmark, er man ettertraktet for Forsvaret, sier Aas.

– Sannsynligheten for å få lov til å bli overført til Heimevernet etter endt førstegangstjeneste er generelt større dersom du bor i Finnmark enn andre deler av Norge. Finnmark er et stort fylke med store areal og med en liten befolkning. Dette handler om tilgangen på personell, sier Aas.