Nå blir det vanskeligere for fisketurister å smugle fisk

De vil fisketurismens småfrynsete rykte til livs. Derfor ønskes strengere regler nå velkommen hos de som driver turistfiskebedrifter.

Beslaglagt fisk

I 2017 ble det beslaglagt over 11 tonn fisk i Norge. Det er dette det nye regelverket nå skal få bukt med.

Foto: Tollvesenet

– Vi håper bestandig på å få torsk, men vi får se om vi har flaks. Håpet er så stor fisk som mulig, sier han.

Lorenas Vainauskas fra Litauen er tilbake for sjette gang på Lopphavet på jakt etter storfisken.

Turistfiskere kan maksimalt ta med seg 20 kilo fisk ut av Norge.

For Vainauskas og kameratene er det fisket som er det viktigste. De er ikke så opptatte av hvor mye de får ta med seg hjem.

Robert Vasaitis holder opp dagens fangst

Robert Vasaitis fra Litauen viser frem dagens fangst. For han er fisket det viktigste, ikke hvor mye filet han kan ta med seg hjem. – Å fiske er livet mitt, sier han.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Problemet er bare at det ikke er alle som tenker sånn.

Regjeringen mener det er en stor utfordring at utlendinger kommer til Norge med et mål om å ta mest mulig fisk ut av landet.

Det vil myndighetene få bukt med, og nå øker de innsatsen mot dem som faller for fristelsen til å ta med seg for mye.

Fisk fra havfiske utenfor Hasvik

Fangsten til Robert Vasaitis og kameratene. De håper å få flere stortorsker i løpet av oppholdet på Sørøya.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Bare toppen av isfjellet

Fra 1. januar i år må alle fisketuristvirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike virksomheter og rapportere fangsten en gang i måneden. I tillegg utføres det kontroller av fisketurismebedrifter.

– Fisk som smugles ut av Norge representerer store verdier, og vi frykter at beslagene som er gjort til nå bare er toppen av isfjellet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra 22. juni.

I 2017 ble det beslaglagt over 11 tonn fisk. Så langt i 2018 er det beslaglagt over 4 tonn. Beslagene er stort sett fiskefileter, som betyr at store deler av fisken ligger igjen. Majoriteten av beslagene er torsk.

Big Fish Adventure

Big Fish Adventure i Hasvik håper reglene skal bidra til at de blir bedre. – I tillegg at vi får en større aksept i samfunnet generelt for at denne næringen er en gode for kysten og landet, sier daglig leder Mona Jacobsen Saab.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Vil ha strengere regler

Mona Jacobsen Saab er eier og daglig leder av turistfiskebedriften Big Fish Adventure i Hasvik. Hun er glad for at regelverket strammes inn, og håper at de useriøse aktørene i næringen vil forsvinne når et tydeligere regelverk er på plass.

– Jeg tror næringen har godt av å bli sett i kortene. Etter hvert vil næringen fremstå på en mye mer positiv måte enn hva den har gjort de siste årene, sier hun.

Mona Jakobsen Saab

– Jeg vil karakterisere omdømme til denne næringen som litt småfrynsete. Vi har absolutt en jobb å gjøre, sier Mona Jacobsen Saab er eier og daglig leder av turistfiskebidriften Big Fish Adventure.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Fiskeridirektoratet opplever at responsen er positiv fra næringen og organisasjonene, og at reguleringene som trådte i kraft over nyttår var ønsket.

– Turistfiskenæringen er en næring som har vært i kraftig vekst de siste årene, kanskje mest her i nord. I denne næringen som i alle andre så er det behov for regler og rammer for hvordan det skal være, sier hun.

Fisker får uer på havfiske

En fisker får inn en uer på fisketur på Sørøya i Finnmark.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK