NRK Meny
Normal

Håper EU-regler framskynder ny Skarvbergtunnel

Skarvbergtunnelen ut mot Honingsvåg er i så dårlig stand at det må bygges ny. Nå håper ordføreren at nye EU-regler vil framskynde prosessen.

Skarvbergtunnelen

Ordføreren i Nordkapp mener at denne tunnelen ikke holder mål. Nå håper hun nye EU-regler vil framskynde prosessen i å få ny Skarvbergtunnel.

Foto: NRK

– Den er for smal, for lav og nord i tunnelen er det et av de mest rasfarlige områdene i hele Norge. Så den er ikke sikkerhetsmessig god nok heller i forhold til dagens krav, sier ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen om Skravbergtunnelen.

– Nærmeste brannutrykning er enten Lakselv eller Honningsvåg.

Kristina Hansen

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen.

Foto: Finnmark Arbeiderparti

Nå er det kommet nye EU-regler for blant annet sikkerhet i tunneler, og det betyr at Norge må oppgradere tunnelene sine innen 2019.

Ordføreren i Nordkapp kommune håper det nye regelverket kan være med på å framskynde en utbygging av en ny Skarvbergtunnel.

– Vi bruker de argumentene vi kan

Det nye EU-direktivet ble innført etter flere store tunnelulykker, men til nå har ikke Norge måtte fulgt samme regelverk som resten av Europa. Nå er fristen derimot at det må gjennomføres oppgraderinger innen midten av 2019.

– Jeg tror at det vil bidra positivt. Vi har selvfølgelig lenge vist til at tunnelen ikke holder til EU-standard, og det er et faktum at vi har mange EU-borgere som ferdes gjennom den tunnelen i og med at vi er en stor reiselivskommune, sier Kristina Hansen.

– Hvis nå Norge har fått nye brev fra EU som presser på å få oppgradert tunnelene i dette landet slik at de holder EU-standard innen 2019, så vil EU bare bli et positivt bidrag for å få framskyndet realiseringa av ny Skravbergtunnel.

Og dette brevet vil ordføreren bruke for alt det er verdt.

– Vi bruker de mulighetene og argumentene som vi kan, så selvfølgelig kommer vi til å bruke dette også som argument, sier Hansen.

(Saken fortsetter under bildet.)

Skarvbegtunellen

Skarvbergtunnelen er en tunnel på Ev69 i Porsanger kommune i Finnmark. Tunnelen går under Skarvberget på strekninga mellom Smørfjord og Repvåg. Den er 2920 meter lang, og ble åpnet i 1968.

Foto: Gyda Hesla

Regelverket gjelder kun for oppgradering

Også de mange turistene som ferdes til Nordkapp, mener at en ny Skarvbergtunell er nødvendig.

Bobilturist John Veerment fra Nederland bekrefter at dagens tunnel er ille.

– Den er mørk, veidekket er dårlig, og det sammen med at rein ligger i veibanen inne i tunnelen, gjør det den farlig. Spesielt for motorsyklister, mener han.

Men regionveisjefen i Statens vegvesen, må derimot skuffe turistene og ordføreren i Nordkapp.

For de nye EU-reglene vil ikke framskynde utbygging av ny tunnel i dette området. Fristene i det nye regelverket gjelder bare oppgradering av tunneler - ikke bygging av nye, sier han.

– Når det gjelder riksveier så skal det programmet være gjennomført i midten av 2019, med unntak av der vi bygger helt nye tunneler.

(Saken fortsetter under bildet.)

Skarvbergtunellen

For et år siden møttes de for å feire at at staten ville framskynde arbeidet med å bygge ny tunnel, men at pengene muligens ville komme over nasjonal transportplan de neste årene. Regionvegsjef i Statens vegvesen Torbjørn Naimak, Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen (H), Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap) og stortingsrepresentant for Frp Jan Henrik Fredriksen.

Foto: Gyda Hesla

– Når det gjelder Skarvbergtunnelen så er den så dårlig at der vil bli bygd ny tunnel, så den vil ikke bli oppgradert slik den er i dag. Øksfjordtunnelen er fylkesvei, så den er det litt andre utsikter på i forhold til oppgraderinger.

Det er stort sett Fatima tunnelene, Stallogargo og Vardøtunnelen som er aktuelle for oppgradering.

Ifølge prosjektleder for oppgraderinga skal det blant annet monteres inn lys, nødtelefoner og ventilasjon der det trengs.

– Det vi skal gjøre nå er å montere inn nye lys der det er behov for det, nødtelefoner på hver 250 meter, tilstrekkelig ventilasjon og så skal vi sette inn rømningslys, sier Steinar Livik.