Hammerfest og Tromsø kjemper om prestisjeoppdrag

Begge byene vil ha jobben med å ta imot boreriggen Songa Enabler, som skal til land i slutten av november.

Songa enabler

ØNSKEUTSIKT: Hammerfest drømmer om å få sin første borerigg til kai. Boreriggen Songa enabler skal være ute av drift til neste vår og trenger et sted å overvintre. Men spørsmålet er om det blir Tromsø eller Hammerfest?

Foto: Songa offshore

– Får vi den første riggen, så har vi brutt en barriere. Da viser vi at vi kan levere til rigg-markedet også, og det vil kunne gi stor effekt på lang sikt. Det fordi andre ​rigger også kan komme inn, sier direktør Ketil Holmgren ved Polarbase i Rypefjord i Hammerfest.

Ketil Holmgren
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Direktør Ketil Holmgren ved Polarbase sier de gjerne vil bevise at de også kan håndtere et rigg-oppdrag.

Selskapet er allerede en stor forsyningsbase for olje og gassaktiviteten i Barentshavet. Men aldri tidligere har det vært en rigg til kai i Hammerfest. Nærmest var Goliatplattformen om i fjor ble liggende i Sørøysundet for klargjøring.

– Vil ha effekt på arbeidslivet

Direktør Holmgren er helt sikker på at en rigg ved kai i Rypefjord vil ha stor betydning:

– For Hammerfest-området vil det bety mye, spesielt for leverandørindustrien. Nå kjenner vi ikke arbeidsomfanget, men det er klart det vil gi effekt på store deler av arbeidslivet, sier Holmgren.

Riggen som utfører oppdrag for Statoil på snøhvitfeltet eies av Songa offshore.

En avgjørelse om hvor riggen skal blir tatt om en uke, og da er det havn- og fortøyningsforhold som blir avgjørende.

Goliat

RIGGMANGEL: Det er få oljerigger å bryne seg på i Hammerfest. Det nærmeste leverandørindustrien i byen har vært var da Goliat såvidt var innom i 2015.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Trenger bare å holdes varm

Men Tromsø og Hammerfest kan glede seg for tidlig, for ifølge direktør Bjørnar Iversen i Songa er det ikke så mye som skal gjøres på riggen når den først ligger til kai.

– Det som er saken her er at vi har fått en suspensjon på Songa Enabler og da skal riggen kun tas inn og holdes varm og operativ ved kai i påvente av at vi skal starte vår neste brønn. Det vil skje en gang mellom 1. mars og 1. april, sier Iversen.

– Det at det er et samlet næringsliv og en leverandørindustri i nærheten har ikke så stor betydning med andre ord?

– Nei det har veldig liten betydning. Det er to viktige ting: dybde og selve forankringa, sier Iversen.

Polar Pioneer

KONKURRENTEN: Oljeriggen Polar pioneer ligger til havn i Tromsø i 2011. Riggen skal ha lagt igjen 10 millioner hos det lokale næringslivet i løpet av de seks ukene den besøkte Tromsø.

Foto: Robert Greiner/NRK

Gode havneforhold

Men i Hammerfest krysser polarbasesjefen for at han skal ha fortrinn nok til å lande dette prestisjeoppdraget på bekostning av Tromsø.

– Største forskjellen vil jeg tro er at vi har en komplett leverandørklynge i Hammerfest, som er bygd opp gjennom flere år. Og vi har vært vant til å gjennomføre store subsinstallasjoner, sier Holmgren.

– Men nå sier Songa offshore at det viktigste her er havne- og ankringsforhold, og ikke at det er en stor leverandørindustri som er klar.

– Vi mener da at vi har gode havneforhold, og vi skal legge forholdene til rette for både riggselskap og operatører, sier Holmgren.