Normal

Hammerfest løser sykehjemskrisen med ombygging

Hammerfest kommune løser sykehjemskrisen i byen ved å bygge om en avdeling på sykehjemmet i Rypefjord. Familien som nå får plass er likevel kritiske til at kommunen ikke reagerer før problemene får et offentlig søkelys på seg.

Rypefjord sykehjem

En avdeling på Rypefjord sykehjem bygges om slik at demenssyke kan få plass.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Da denne saken ble profilert fikk vi veldig mange tilbakemeldinger på at det sitter andre som har det på samme måte som oss. Det må ikke være slik at den som roper høyest skal bli hørt, sier Svanhild Ring.

For en knapp måned siden fortalte hun at de var fem søsken som gikk døgnkontinuerlig vakt for å passe på sin pleietrengende og syke mor. Hammerfest kommune hadde ingen sykehjemsplasser ledig for demente med særlige behov.

Svanhild Ring

Svanhild Ring og familien er fornøyd med at det kommer en løsning, men syns ikke noe om at problemer må tas opp i media før noe blir gjort.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Slik beskrev Svanhild situasjonen ved St. Hans-tider:

– De sier at de ikke har korttidsplass til oss, de har ikke avlastning, vi har søkt på dagtilbud, men vi har ikke fått noe svar. Denne situasjonen er veldig uverdig i forhold til hvordan mamma har det. Hun trenger 24-timers døgntjeneste. Vi har sett på turnusen nå, og vi får det ikke til å gå opp.

Innrømmer at tilbudet ikke er godt nok

Men etter at NRK satte søkelyset på den rike kommunens svikt i eldreomsorgen har det skjedd ting.

– Vi har pusset opp og bygget om fire plasser i andre etasje på Rypefjord sykehjem, der ferdigstilles rommene i løpet av august, sier Siv Blix, fagansvarlig for pleie og omsorg i Hammerfest kommune.

Siv Blix

Siv Blix, fagansvarlig for pleie og omsorg i Hammerfest kommune, sier at tilbudet til pasienter med behov for ekstra skjerming ikke er godt nok.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Hvordan oppleves det for kommunen å havne i en situasjon der man ikke er i stand til å ta seg av de mest hjelpetrengende innbyggerne?

– Det er veldig sårt, og vi føler veldig med både pasienter og pårørende. Det er veldig viktig for oss å få et godt nok tilbud på plass.

Hammerfest kommune har de siste årene hatt en sterk økning i antall demente, og en oversikt viser at det er 36 personer med en slik diagnose i dag.

– Vi har 20 plasser på Kirkeparken omsorgssenter til demente, men vi opplever nå at det ikke er tilstrekkelig. Enkelte av pasientene med denne diagnosen trenger forsterket skjerming, og det har vi per i dag ikke godt nok tilbud på i kommunen.

Får politisk oppfølgning

Søkelyset på den akutte mangelen på sykehjemsplasser får også en politisk oppfølging:

– Vi skal redegjøre for situasjonen i forhold til langtids og korttidsplasser i kommunen til kommunestyremøtet i august, det på grunn av at politikerne i Hammerfest kommune har stilt spørsmål rundt antall plasser og behov og hva vi tenker fremover, sier Blix.

For Svanhild Ring og søsknene er lettelsen stor for at saken har løst seg.

– De siste ukene har vært slitsomme, vi har hatt en veldig tøff turnus å gå i, sier hun.

Fem søsken må ta seg av demenssyk mor