Hammerfest 110-sentralen på nødnett

Onsdag ble 110-sentralen i Hammerfest satt i drift på nødnettet, skriver Sør Varanger avis. Seansen ble markert ved at sentralen kalte opp Kirkenes brannvesen som representant for Finnmark og gratulerte med dagen. Gratulasjoner kom også fra Østfold, som var de første som fikk nødnett fem år, fem måneder, fem dager og en time før Finnmark.