NRK Meny
Normal

Halvparten av fylkesmennene kan forsvinne

... og noen fylkesmenn kan måtte dekke områder større enn europeiske land – både når det gjelder innbyggertall og areal.

Fylkesmann

Nåværende fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, kan bli den siste fylkesmannen i Finnmark. Flere andre fylker kan også få samme fylkesmann – som til og med dekker hele landsdeler.

Foto: Stian Strøm / NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå utført en utredning for hvordan fylkesmennene kan organisere seg i framtiden.

Et av de mest radikale forslagene kan slå sammen fylkesmennene i hver landsdel.

For Nord-Norge vil det bety en fylkesmann som dekker 87 kommuner og 112.976 kvadratkilometer, et område større enn både Skottland, Portugal, eller Nederland, Belgia og Danmark til sammen.

Det samme alternativet kan på Østlandet gi en fylkesmann som skal dekke over 142 kommuner med 2,6 millioner innbyggere.

– Den beste løsningen er en egen fylkesmann for hvert fylke. Det handler om nærhet, sier fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Tre ulike modeller

Utrederne har laget tre modeller med to alternativer hver. I den første modellen, konsolideringsmodellen, er dagens ordning tilpasset geografisk behov.

Laster kart, vennligst vent...

Alternativ 1: I den første modellen som blir skissert, den så kalte konsolideringsmodellen, er det snakk om at man kun tilpasser dagens ordning der det er geografisk behov. Agder og Trøndelag-fylkene er allerede vedtatt sammenslåtte.

Laster kart, vennligst vent...

Alternativ 2: Innenfor denne modellen mener utrederne at man også kan tenke seg en sammenslåing av befolkningstunge fylker på Østlandet, som ikke har store avstander. For eksempel Vestfold, Buskerud og Telemark. Dette vil skape landets nest største embede med tanke på folketall. Buskerud, Vestfold og Telemark vil få hele 53 kommuner å følge opp.

Regionsmodellen vil i større grad gi et dramatisk skifte med tanke på geografi og ny organisering.

I denne modellen kan man nesten halvere fylkesmennene i Norge. Hver fylkesmann vil få et betydelig antall flere kommuner å ha ansvar for.

Laster kart, vennligst vent...

Alternativ 1: I denne regionsmodellen kan man nesten halvere fylkesmennene i Norge. Hver fylkesmann vil få et betydelig antall kommuner å ha ansvar for.

Laster kart, vennligst vent...

Alternativ 2: Det er også nevnt at man kan legge seg på samme struktur som det politidistriktene i dag har.

Den siste modellen, landsdelsmodellen, legger seg på samme linje som Helse-Norge.

Landsdelsmodellen innebærer store interne avstander.

Laster kart, vennligst vent...

Alternativ 1: Den mest dramatiske modellen gir store avstander i nord og stor befolkning å dekke i øst. På Østlandet kan man sitte med 2,6 millioner innbyggere under én fylkesmann.

Laster kart, vennligst vent...

Alternativ 2: I den andre landsdelsmodellen er landsdelene delt opp i Sørlandet, Innlandet, Nord-Norge, Vestre viken, Midt-Norge, Vestlandet og Oslo-Akershus-Østfold.

Stordrift-fordeler

Regjeringen bestilte utredninger etter beslutningen om å slå sammen fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder.

– Det er viktig for departementet å ha et godt beslutningsgrunnlag, sier Svein Berbu, avdelingsdirektør i statsforvaltningsavdelingen i kommunal og moderniseringsdepartementet.

Berbu mener det også er fordeler med å samle fylkesmann-embetene i landsdeler.

– Det er den mest radikale løsningen. Det kan være fordeler til kompetanse og man får fagmiljøer som er mindre sårbare enn det noen er i dag, sier han.

I utkastet, som trekker fram fordeler og ulemper med hver modell, ser prosjektgruppen regionmodellen som den mest aktuelle.

De kommer ikke selv med noen anbefalinger eller konklusjoner.

Vadsø morgen

I Finnmark kan konsekvensen i flere av alternativene bli at Fylkesmannen i Finnmark forsvinner fra Vadsø og flyttes 415 kilometer til for eksempel Tromsø.

Foto: Erik Lieungh

– Må være nært innbyggerne

Fylkesordføreren i Finnmark mener fylket kan tape viktige kompetansearbeidsplasser ved sammenslåing.

Men først og fremst er det kvaliteten av tjenestene han er bekymret for.

Utrederne har kun sett på organisering av fylkesmennene og ikke saksfelt. Det er her fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad, mener argumentet for dagens ordning kommer fram.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad.

Foto: Knut Åserud

I Finnmark mener han fylkesmannen i dag gjør en viktig jobb med infrastruktur og arbeid med eksempelvis atomopprydding i Russland.

– Jeg tror ikke man hadde sett den samme driven og resultatet hvis man også skulle ta flere hensyn, sier Sjåstad.

– Hva tror du konsekvensene kan bli?

– Jeg skal ikke svartmale situasjonen, men den beste løsningen for Nordland, Troms og Finnmark vil være slik det er i dag. Det handler om nærhet til dem man skal yte tjenester for, sier han.

Forslagene legges nå ut på høring. Endelig rapport skal ligge klar til nyttår.