NRK Meny
Normal

Halvparten av alle i Finnmark er motstander av mer oppdrett

Halvparten av finnmarkingene er i mot mer oppdrett i landets nordligste fylke. Ikke det minste merkelig, mener Naturvernforbundet.

Oppdrettsanlegg, oppdrett av laks.

Finnmarkingene vil ikke har mer oppdrett i fylket, viser en undersøkelse NRK og Finnmark Dagblad har fått utført.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

I en meningsmåling utført av Finnmark Dagblad og NRK, kommer det fram at halvparten av fylkets befolkning er i mot mer oppdrett i Finnmark.

Størst motstand finner man i Alta, mens man i Hammerfest er mer delt i synet på oppdrettsnæringen.

Naturvernforbundet er ikke overrasket over trenden.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Foto: Are Føli / SCANPIX

– Dette er gledelig og viser at folk flest har skjønt at oppdrettsnæringen står overfor noen betydelige utfordringer både med tanke på lakselus og rømming, særlig, og at folk er skeptisk, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Yngre folk mer positive

600 personer er spurt i undersøkelsen. De ble spurt om de var «for eller i mot at en skal satse på mer oppdrett i Finnmark?»

39 prosent var for, 50 prosent var mot, mens 12 prosent ikke var sikre.

Og jo yngre de spurte er, jo mer positive er man til oppdrettsnæringen. Det vil si, av de spurte som er under 30 år, er 49 prosent positive til virksomheten.

I aldersgruppen 45 til 60 år, er kun fire av ti innbyggere positive til oppdrett. Folk over seksti er enda mer negative.

– Jeg tror nok at det er særlig de store utfordringene man har slitt med over flere år, med lakselus og rømming av oppdrettslaks, som vises i tallene. I tillegg ser man at det til tross for gjentatte løfter om å rydde opp, så har ikke oppdrettsnæringen disse tingene under kontroll, sier Haltbrekken.

Næringen tolker tallene positivt

Kommunikasjonsansvarlig i Grieg Seafood Finnmark, Lasse Sørnes, velger å tolke undersøkelsen positivt.

Lasse Sørnes i Grieg Seafood

Lasse Sørnes, kommunikasjonsansvarlig i Grieg Seafood Finnmark.

Foto: Privat

– Fortsatt så synes jeg at dette er en ganske interessant og fin undersøkelse, som viser at 49 prosent under 30 år faktisk er for.

– Så dere tenker ikke så mye på at flertallet faktisk er i mot det dere holder på med?

– Jo, det er klart at det ikke er noe man ønsker, men vi er nødt til å bryte litt ned og se på våre arbeidsgrupper og de som jobber hos oss. Men i aldersgruppen 30 til 44 år er det jo veldig bra, sier Sørnes.

Mener det er urealistisk med femdobling

Naturvernforbundet er ikke enig med Sørnes i Grieg Seafood Finnmark.

– Hva må oppdrettsnæringa gjøre for å få en harmonisk tilværelse som alle kan akseptere?

– Vi tror nok at de planene som eksisterer, med kanskje opp til en femdobling av næringa, er totalt urealistisk. Og at man i stedet må begynne å se på mulighetene for å kutte ned på oppdrettsproduksjonen i de mest utsatte delene av landet der problemene har vært størst. Det er først når man er villig til å ta den diskusjonen at man kan få disse problemene under kontroll, sier Haltbrekken.