Halverte oppslutningen

Arbeiderpartiets tilbakegang i Alta er på hele 16,4 prosentpoeng og partiet har mistet halvparten av velgerne. Leder i Finnmark arbeiderparti Ingalill Olsen mener arbeiderpartiet ikke har undervurdert engasjementet for sykehussaken i byen.