Halve Finnmark ønsker færre kommuner

En meningsmåling viser at annenhver finnmarking er positiv til at kommunen de bor i kan slå seg sammen med andre kommuner.

Nytt Nord-Norge

49 prosent av de spurte i Finnmark er positiv til kommunesammenslåinger i fylket.

Foto: Frank Johansen og Bing/Microsoft Corporation / NRK

– Jeg er overrasket over at så mange i Finnmark er positiv med bakgrunn i de geografiske avstandene det er imellom kommunene, sier varaordfører i Alta, Ronny Berg.

Også ordføreren i Porsanger kommune, Knut Roger Hanssen, synes resultatet er uventet.

– Jeg er overrasket over at så mange er positivt. Det er slik at selv ikke vi som sitter i lokalpolitikken er helt klar over hva kommunereformen skal bli til, sier Hanssen.

– Viser at Finnmark er delt

I meningsmålingen utført av analysebyrået Respons for NRK og Amedia i Finnmark, ble 600 finnmarkinger spurt om de stiller seg positiv dersom kommunen de bor i blir foreslått slått sammen med en eller flere andre kommuner:

  • 49 % stiller seg positiv

  • 40 % stiller seg negativ

  • 11 % har noen oppfatning

– Målingen viser at det er delt syn, og det opplever man i hele landet, sier ordfører i Hasvik kommune Eva Husby, som ikke er overrasket over målingen.

Savner informasjon

Flere av ordførerne NRK har snakket med savner god nok informasjon om den nye kommunereformen.

– Det er en utfordring når oppgavemeldingen kommer først i år og inntektssystemet neste år. Det er lite som er avklart, sier ordfører i Lebesby kommune, Stine Aslaksen.

Stine Aslaksen

Stine Aslaksen i Lebesby kommune syns det ar altfor mye som er uavklart knyttet til hvordan kommunesammenslåingene skal fungere.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Hun mener mangel på informasjon er en viktig grunn til at Finnmark er delt i synet om sammenslåing, og tror mange frykter for konsekvensene om sin egen kommune ikke er med i en sammenslåing før 2017.

– Redd for risen bak speilet

– Innbyggerne er i likhet med politikerne redd for risen bak speilet. Vi som ikke slår oss sammen frivillige kommer til å bli strupet og dø sakte ut, så må vi slå oss sammen med naboen til slutt, sier Stine Aslaksen.

Også Ronny Berg tror frykten for hva som vil skje om kommunene ikke slår seg sammen frivillig er viktig i meningsmålingen.

– Hvis man slår seg sammen frivillig er man sikret de inntektene man har i dag i 15 år, pluss 5 nye år. Gjør man det ikke så er risikoen at kommunen mister inntekter når det nye systemet legges om i 2017, sier Berg

Unge mer skeptisk enn eldre

Målingen viser at den nye kommunereformen får minst støtte blant finnmarkinger under 30 år der bare 30 % stiller seg positiv.

I aldersgruppen 45–59 år er det 60 % som stiller seg positiv til en kommunesammenslåing.

– Jeg trodde det var motsatt, at de eldre var mer skeptisk enn de unge, sier en overrasket Eva Husby.

Krever folkeavstemning

Alle de fem ordførerne i Hasvik, Porsanger, Lebesby, Alta og Kvalsund mener det bør ligge en folkeavstemning til grunn for en kommunesammenslåing.

– Jeg synes det er viktig med en så stor reform at hver enkelt får si sin mening, sier ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen som får støtte av sin kollega i Porsanger.

– Skal man fatte et slikt vedtak, så må folket være i ryggen. Det kan ikke være en totalt splittet befolkning, det vil ikke være bra, sier Hanssen.