NRK Meny
Normal

Hætta avviser ikke at hun vil ha politisjefjobben i Finnmark

Jeg er nærmere en søknad i dag enn for én uke siden, sier Ellen Katrine Hætta. Onsdag ble Finnmark politidistrikt vedtatt i Stortinget.

Ellen Katrine Hætta politimester i Øst-Finnmark

NY SJEF?: Ellen Katrine Hætta, politimester i det snart nedlagte Øst-Finnmark politidistrikt, avviser ikke at hennes navn vil dukke opp på en søkerliste for ny politimester i Finnmark politidistrikt.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

I dag ble politireformen behandlet og vedtatt på Stortinget. Politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, er fornøyd med at Finnmarks særstilling er tatt hensyn til i reformen.

– Jeg er veldig glad for at Stortinget har nevnt Schengens yttergrense og at vi i Finnmark får uttelling for det nasjonale oppdraget vi har for Norge og de europeiske sakens om inngår i nettopp Schengen-samarbeidet.

– Jeg er også glad for at Finnmark skal ha en forpliktelse overfor det samiske språket og ivareta det på en bedre måte, sier Hætta.

Mye å spare på fellesoperasjoner

Politimesteren mener organiseringen med Finnmark som ett politidistrikt vil gjøre det lettere å samkjøre politiets virksomhet – både med tanke på etterforskning og trening av ansatte.

Reinpolitiet på oppdrag

SAMISK SPRÅK: Hætta er fornøyd med at det er slått fast at politiet i Finnmark har en forpliktelse overfor det samiske språk. Her er reinpolitiet ute på et oppdrag.

Foto: Johan Mathis Gaup

– Et bedre politisamarbeid i Finnmark vil gi oss bedre tilstedeværelse enkelte steder. Vi bruker i dag også en god del tid til opplæring. Nå vil vi kunne ha felles samlinger og treninger, sier Hætta.

To politimestere skal bli til én etter sammenslåinga. Og etter det Ellen Katrine Hætta hørte i Stortinget skal man ikke se bort ifra at nettopp Hætta søker på den nye.

– Jeg er nærmere en søknad i dag enn for en uke siden. Nå gjenstår det å vente på utlysningsteksten og se om de kriteriene som blir gitt passer for meg. Om ikke, kommer jeg ikke til å søke, sier Hætta.