Grunneiere frykter kostnader ved funn av kulturminner

Mange grunneiere holder funn av kulturminner skjult i frykt for å måtte betale. – Staten betaler, sier prosjektleder.

Janne Oppvang alene i en av tuftene fra yngre steinalder

Janne Oppvang jobber i en av tuftene fra yngre steinalder.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

I tre uker har Tromsø Museum holdt på med utgravinger i Abelsborg i Nesseby. Nå er de redde for at flere kulturminner kan forsvinne, ettersom flere grunneiere skjuler funn i frykt for å bli sittende med regninger, sier prosjektleder Anja Roth Niemi.

Anja Roth Niemi – prosjektleder

Anja Roth Niemi er prosjektleder i utgravingen.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Hvis det er sånn at det blir behov for en undersøkelse form av utgraving eller en annen form for dokumentasjon, så er det staten som betaler kostnadene ved den undersøkelsen. Det er en regel som ble lagd fordi privatpersoner ikke skal bli skadelidende fordi de har et automatisk fredet kulturminne på sin eiendom, sier Niemi.

Undersøker hustufter

To automatisk freda tufter fra yngre steinalder blir øndersøkt i Nesseby. Janne Oppvang og Erik Kjellman er feltledere, de sikrer at funnene dokumenteres og at dataene sikres for ettertiden.

- Når vi finner det i jorda så er det veldig fuktig og da blir det veldig porøst. Hvis vi hadde prøvd å jekke det opp hadde det sikkert gått i tusen knas, sier Oppvang.

Erik Kjellman, feltleder og Yassin Karoliussen, feltarkeolog

Erik Kjellman, feltleder og Yassin Karoliussen, feltarkeolog finner mye informasjon om den yngre steinalderen.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Man visste om steintuftene i Nesseby allerede på 80-tallet, men nå må de vike for en trafikksikker avkjørsel. Prosjektleder Anja Roth Nieme sier de nå skal dokumentere funnene.

– Nå handler det om å dokumentere på mest mulig nøyaktig og grundig måte, slik at vi har de beste forutsetninger for seinere. Da kan vi sette disse bitene sammen til en slutning om hvordan det så ut her, og hva slags liv som foregikk her, sier Niemi.

Må ha tillatelse

Tillatelse er gitt til gravingen i Nesseby, men hvis man ikke har tillatelse kan det få konsekvenser.

–Da risikerer man både anmeldelse og bot. Man blir pålagt å betale for retting av skaden også i form av regulær bot hvis kulturminnet er fullstendig fjernet, sier Niemi.

Hun mener Finnmark er helt spesiell når det gjelder kulturminner.

Janne Oppvang – feltleder til venstre og Yassin Karoliussen til

Janne Oppvang og Yassin Karoliussen. Dette er første utgraving i år.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Det er funn fra perioden ellers i landet også, men det som er bra med Finnmark er at vi har veldig mye bevart. Vi har det beste utganspunket for å få god kunnskap om denne perioden, sier Niemi.

Kan allerede fortelle mye

Prosjektleder Niemi sier funnene er viktig for å finne ut hva som foregikk i regionen.

– Det er to hus, og de ser litt forskjellige ut. Det ene huset virker å være litt mer grundig enn det andre. Det ser ut som det har vært et høst- vinterstid opphold, kanskje i forbindelse med en ressursutnytting. De har hatt kar av keramikk til å lage mat i, og vi finner spisser som tyder på at de har drevet med en form for fangst, sier Niemi.