Gratis taxi på valgdagen


Flere taxiselskap tilbyr eldre og funksjonshemmede gratis skyss til og fra stemmelokalene i dag. Det gjør blant annet Berlevåg taxi. På denne måten ønsker vi å markere at vi har et viktig samfunnsoppdrag, sier selskapet.