NRK Meny
Normal

Goliat–utbygginga har gitt reiselivet i Hammerfest en omsetningsvekst på 130 millioner

Etter at oljearbeiderne kom til Hammerfest er det knapt nok plass til turister i mikrometropolen på 70 grader nord.

Hammerfest

I Hammerfest spesifikt har yrkestrafikken i stor grad fortrengt ferie- og fritidstrafikken. Man har verken hatt kapasitet til å ta imot, eller sett behovet for å jobbe mot ferie- og fritidsmarkedet for å få flere å komme til byen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

I løpet av to år har ansatte tilknyttet Goliat-plattformen tilført Hammerfest betydelig omsetningsvekst i overnattinger, transport og bespisning. Veksten er så stor at de ordinære fritids og ferieturistene uteblir, sier Hilde Bjørkli i nordnorsk reiseliv.

Hilde Bjørkli

Hilde Bjørkli i nordnorsk reiseliv mener man trenger turister til Hammerfest. Man blir sårbar om en ikke har flere bein å stå på.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– For Hammerfest spesifikt har yrkestrafikken i stor grad fortrengt ferie- og fritidstrafikken. Man har verken hatt kapasitet til å ta imot, eller sett behovet for å jobbe mot ferie- og fritidsmarkedet for å få flere å komme til byen. Nå vet jeg at man ønsker å snu den utviklingen i Hammerfest, og det kan være lurt.

På to år har Goliat – utbyggingen gitt reiselivet i Hammerfest en omsetningsvekst på 130 millioner kroner. Andreas Wulff i oljeselskapet ENI Norge mener nedgangen i petroleumsindustrien lenger sør i landet har ført til at kritikere i nord ofte glemmer ringvirkningene.

– Det har jo pågått en debatt i spesielt nordnorske medier de siste månedene, sannsynligvis på grunn av nedgangen i bransjen generelt. Jeg og flere med meg mener viktige forhold bli glemt i debatten.

– Det er en misforståelse at ringvirkningene i nord uteblir. Jeg synes 130 millioner kroner er en ganske bra ringvirkning, og synes ikke vi skal kimse av det.

Goliat

Goliat-plattformen like etter ankomst til Hammerfest for klargjøring for oljefeltet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Trenger flere ben å stå på

Det er vanskelig å selge flere reiselivsprodukter til de som kommer til Hammerfest for å jobbe i oljenæring – til forskjell fra fritidsreisende. Yrkestrafikken er også sårbar – slik man har sett i Sør-Norge.

Andreas Wulff

Andreas Wulff i oljeselskapet ENI Norge mener man ikke skal kimse av de ringvirkningene Goliat- utbyggingen har gitt til blant annet reiselivsnæringen.

Foto: ENI Norge

– Man kan bli sårbar dersom man ikke satser på flere bein å stå på, sier Hilde Bjørkli.

Derfor tar man i Hammerfest grep for å tiltrekke seg flere fritidsreisende enn hurtigrutepassasjerene – som oftest bare blir timer i byen.

– Den dagen man får en nedgang i Olje- og gassutbyggingen vil man få en bratt nedgang i antall gjester til destinasjoner som Hammerfest, mener Bjørkli.

– Oljenæringen i nord er fremdelsen ung. Det er fire felt i drift i den nordnorske delen av sokkelen, mot flere enn 80 felt lenger sør. Da må man være klar over de forholdene og det perspektivet når man diskuterer hvilke ringvirkninger offshorenæringen kan gi i en region, mener Wulff.