Godt samarbeid i grenseområdene

Norsk-russiske grensesamarbeidsdager er overstått. Fylkestingspolitiker Remi Strand forteller at det regionale samarbeidet står sterkt i nord. – Det at vi kan møtes på denne måten er et bevis på at dialogen i Barentsregionen er som før, selv om klima mellom Oslo og Moskva er annerledes enn for tre år siden, sier han.