Godt lakseår i Finnmark

Fire av de største elvene Finnmarkseiendommen forvalter har opplevde sitt beste lakseår noensinne i 2017. Det var knyttet seg stor spenning til årets laksesesong på grunn av den seine våren, men til tross for dette har flere elver hatt et svært godt fiske. Årsaken er god forvaltning og gode livsvilkår for laksen, mener Per Mugås i Norske Lakseelver.