Gjør seg klar for nytt kystopprør: – Det er flere samfunn som ligger brakk

– Det er på tide at velgerne får svar på hva som skal skje med fellesskapets største fornybare naturressurs, og hvilken utvikling kysten av Nord-Norge kan forvente, mener Eva Lisa Robertsen i Kystopprøret.

Kystopprøret aksjonerer i Vardø

Kystopprøret aksjonerer i Vardø torsdag kveld. Sammen med gatekunstneren «Pøbel» skal folk male Kystopprørets logo på en godt synlig husfasade i Vardø.

Foto: Dan Tore Jørgensen

– De nasjonale politikerne snakker om satsing på havet og maritime næringer, og at det skal satses på Nord-Norge. Samtidig klarer de ikke å sette ord på hva som skal gjøres, sier Robertsen.

Fisken som er Norges største fornybare naturressurs er fraværende i den nasjonale valgkampen, mener hun.

Kystopprøret i Vardø

Vardø gjør seg klar til et nytt kystopprør. Her samles innbyggere til maledugnad og grilling torsdag ettermiddag.

Foto: Bill Iversen

Skapte engasjement

I vår var det stort engasjement, demonstrasjoner, folkemøter og høylytte diskusjoner over hele landsdelen om Per Sandbergs forslag til fiskeripolitikk.

Dette resulterte i at fiskeriministeren trakk regjeringens melding om pliktsystemet for trålerne fra behandling i Stortinget.

Men i valgkampen har det vært stille rundt fiskeripolitikk. Robertsen opplever at tema rundt fiskeri gis liten oppmerksomhet, spesielt nasjonalt.

– Vi ser de lokale kandidatene fylkesvis diskuterer, men rikspolitikerne snakker ikke om Nord-Norge, og hva som skal skje her. Vi må få konkrete svar på det som har vært diskutert i forhold til fiskeripolitikk, sier Eva Lisa Robertsen.

Nei til evigvarende kvoter

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har vært på banen i valgkampen og garantert at norske fiskeressursene også i fremtiden tilhører folket i fellesskap, og at verdiene skal komme kystsamfunnene til gode.

Her er Støre sitt svar til Kystopprøret:

Jonas Gahr Støre i Lofoten

– I Norge skal vi eie naturressursene sammen, sier statsministerkandidat for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Foto: John Inge Johansen / NRK

«Vi skal ta kvoter fra trålerne som ikke overholder leveringsplikten, og tildele kvotene til fartøy som vil inngå forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn. Vi sier nei til evigvarende kvoter. Vi vil utvikle en industristrategi for lønnsomhet i norsk fiskerinæring. Målet er at mest mulig fisk bearbeides langs kysten i Norge.»

Robertsen synes det er bra at en nasjonal politiker tar opp fiskeripolitikk, men hun savner debatten om detaljene.

– Hva skal man gjøre for å sikre og skape aktivitet langs kysten? Vi har fiskevær hvor det er mye aktivitet, men det er flere samfunn som ligger brakk, der det ikke er aktivitet i det hele tatt. Vi ønsker konkrete svar på hva man ønsker å gjøre, sier Robertsen.

Logoen til Kystopprøret

Kystopprøret skal torsdag kveld stenge deler av Vardø og holde appeller, grille og male logoen på veggen Grand.

Foto: Dan Tore Jørgensen

Får hjelp av «Pøbel»

Nå prøver Kystopprøret å få dratt i gang en debatt på nasjonalt nivå.

Sammen med gatekunstneren «Pøbel» skal folk male Kystopprørets logo på en godt synlig husfasade.

Robertsen håper denne logoen kommer opp på veggen i alle fiskeflåten langs kysten.

– Vardø har en lang tradisjon om å samle seg rundt viktige saker. Ikke bare de som gjelder Vardø, men også saker som gjelder hele kysten. Vardø er et spesielt samfunn hvor det har gått så galt som det kunne gå. Vi vil ikke at dette skal skje andre plasser, og vi vil at andre fiskevær skal se hvor galt det kan gå også hos dem, sier Eva Lisa Robertsen.